Reklama

Podlaski Piknik Rodzinny z funkcjonariuszami Straży Granicznej

Wydarzenie miało na celu przedstawienie ofert instytucji kultury województwa podlaskiego oraz upowszechnienie i popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wzięli udział funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku. W pikniku uczestniczyli także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, żołnierze WCR w Bielsku Podlaskim, pracownicy Nadleśnictwa Nurzec, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczna w Siemiatyczach.

Na specjalnie przygotowanym stoisku na terenie nad Bugiem funkcjonariusze przybliżyli uczestnikom specyfikę pełnienia służby w szeregach formacji oraz pokazali sprzęt używany w codziennej służbie. Dla dzieci nie lada atrakcją była możliwość przymierzenia elementów umundurowania (m. in. czapki służbowej, kamizelki taktycznej, hełmu), czy też wzięcie do rąk tarczki stop czy kajdanek. Dodatkowo starsi  uczestnicy mieli okazję zdobycia informacji dotyczących podjęcia ewentualnej decyzji dotyczącej wstąpienia w szeregi Straży Granicznej. Obecność funkcjonariuszy Straży Granicznej na pikniku cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród uczestników, a pytaniom o codzienną służbę i szczegóły wstąpienia do formacji nie było końca.      

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce nabór do służby.                                                                                                                    

Reklama