Reklama

Podatek od nieruchomości wyższy w Białymstoku?

W październiku 2022 roku białostoccy radni przegłosowali podwyżkę podatku od nieruchomości. Jakie są nowe stawki podatku od nieruchomości? Ile zyska na tym miasto?

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku w Białymstoku

Decyzja o podwyżce stawek podatku od nieruchomości w Białymstoku zapadła w październiku 2022 roku. Zmiany stawek obowiązują od pierwszego stycznia 2023 roku. Na podwyżkach miasto może zyskać około 18 milionów w skali roku, co może być znaczącym zastrzykiem środków.

Nowe stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

  • 1 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych.
  • 28,78 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej w przypadku lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • 13,74 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej w lokalach przeznaczonych na działalność gospodarczą związaną z kwalifikowanym obrotem materiałem siewnym.
  • 5,10 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • 9,71 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali innego rodzaju – w tym nieruchomości użytkowanych na potrzeby prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
  • 1,16 zł za metr kwadratowy powierzchni gruntów przeznaczonych na wykonywanie działalności gospodarczej.
  • 5,79 zł za hektar powierzchni znajdujący się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi.
  • 0,61 zł za metr kwadratowy pozostałych gruntów.

Stawki podatku od nieruchomości w Białymstoku wzrosły o ponad 11 procent. O ile dla miasta oznacza to zminimalizowanie skutków trudnej sytuacji gospodarczej, o tyle dla mieszkańców wiąże się ze wzrostem obciążeń.

Przykładowo: osoba posiadająca mieszkanie w Białymstoku o powierzchni użytkowej 60 metrów kwadratowych, w ubiegłym roku zapłaciła podatek od nieruchomości w wysokości 52,80 zł. W tym roku kwota wzrośnie do 60 złotych.

Podatki od nieruchomości są coraz wyższe nie tylko w Białymstoku

W wielu miejscach w kraju zdecydowano się na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości. Ponieważ jednak jest to podatek lokalny, który stanowi wpływ do budżetu gminy, wysokość stawek uzgadniania jest lokalnie, ale nie mogą one być wyższe od maksymalnych stawek, które są ustalane i ogłaszane przez Ministerstwo Finansów. Może się więc zdarzyć, że podatek za mieszkanie w Białymstoku będzie wyższy niż za lokal o identycznej powierzchni w innej części kraju, jeśli tylko lokalnie zadecydowano o niższej stawce podatkowej. W praktyce oznacza to więc, że podatnicy nie powinni obliczać zobowiązań podatkowych samodzielnie, ale poczekać na dokumenty z urzędu gminy – będą zawierały informacje o obowiązujących kwotach podatku i o terminach uiszczenia opłaty.

Białostoccy radni zdecydowali się na podwyżkę stawek podatku od nieruchomości do maksymalnego dopuszczalnego poziomu. Podobnie zdecydowano również w innych dużych miastach w Polsce, a konkretniej w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy oraz w Olsztynie. Z kolei w Krakowie, Lublinie, Opolu i Kielcach zastosowano podwyżki, ale nie do maksymalnego dopuszczalnego poziomu.

Reklama