Reklama

Poczytaj o przyrodzie Białegostoku

Zainteresowani przyrodą Białegostoku mogą już skorzystać z pierwszej części serii  książek ukazujących się w ramach projektu „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”, wydawanych przez Miasto Białystok. Pierwsze opracowanie wprowadzające w temat bioróżnorodności autorstwa Danuty Drzymulskiej oraz Piotra Zielińskiego pt. „Różnorodność biologiczna miasta” jest już w internecie w wersji pdf. Wkrótce będą kolejne.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie publikacjami Miasta dotyczącymi badania bioróżnorodności Białegostoku rozpoczyna się proces udostępniania ośmiu dotychczas wydanych opracowań w wersji elektronicznej pdf.

Projekt, który nazywa się „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”, to próba zbadania zasobów przyrodniczych Białegostoku, ocena różnorodności gatunkowej i siedliskowej, wskazanie miejsc najbardziej cennych przyrodniczo, określenie zagrożeń dla przyrody miejskiej i poszukiwanie sposobów jej ochrony. W wyniku prowadzonych badań powstała już seria 8 publikacji poświęconych przyrodzie Białegostoku spośród zaplanowanych 14 naukowych opracowań. Do współpracy udało się zaprosić wybitnych naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i innych ośrodków naukowych reprezentujących różne dziedziny przyrodnicze.

Do tej pory ukazały się następujące pozycje:

  • Część 1. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Różnorodność biologiczna miasta” Danuta Drzymulska, Piotr Zieliński,
  • Część 2. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Szata roślinna Białegostoku” Dan Wołkowycki,
  • Część 3. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Motyle dzienne Białegostoku” Marcin Sielezniew, Izabela Dziekańska,
  • Część 4. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Porosty Białegostoku” Anna Matwiejuk,
  • Część 5. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Ptaki Białegostoku” Paweł Mirski, Grzegorz Grygoruk,
  • Część 6. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Ssaki Białegostoku” Mirosław Ratkiewicz, Piotr Rode,
  • Część 7. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Pająki Białegostoku” Janusz Kupryjanowicz,
  • Cześć 8. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Grzyby poliporoidalne Białegostoku” Marek Wołkowycki.

Wszystkie opracowania zawierają bogatą szatę graficzną, wiele unikatowych fotografii, rycin, zestawień, wykresów i map. Stanowią one cenne informacje do analiz i dalszych badań, a także niezwykle istotny materiał edukacyjny. W opracowaniu są kolejne książki dotyczące m.in. chrząszczy, owadów zapylających, płazów i gadów. Projekt ma zakończyć się w 2025 r. wydaniem specjalnym, w którym zostaną zebrane wszystkie dotychczasowe publikacje.

Pierwsze opracowanie jest już w internecie. Kolejne wersje elektroniczne poszczególnych publikacji będą udostępniane w każdy piątek. Wszystkie publikacje zostały przygotowane w specjalnej wersji programu pdf umożliwiającej przeglądanie i czytanie opracowania. Każdy będzie mógł sobie ściągnąć taką wersję na własny komputer lub nośnik elektroniczny. Informacje o kolejnych udostępnionych publikacjach będą zamieszczane na Facebooku Zielony Białystok, gdzie będzie też podany link do pliku. Publikacje będą opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”.

Opracowanie: Anna Kowalska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama