Reklama

PO PONAD 26 LATACH SŁUŻBY ODSZEDŁ NA EMERYTURĘ INSPEKTOR JACEK TARNOWSKI ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

PO PONAD 26 LATACH SŁUŻBY ODSZEDŁ NA EMERYTURĘ INSPEKTOR JACEK TARNOWSKI ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 12.02.2024

Po ponad dwudziestu sześciu latach służby odszedł na emeryturę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Tarnowski. Przez ostatnie lata nadzorował pion kryminalny w garnizonie podlaskim.

Po ponad dwudziestu sześciu latach służby odszedł na emeryturę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Tarnowski. Przez ostatnie lata inspektor Jacek Tarnowski nadzorował pion kryminalny w garnizonie podlaskim. W Komedzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Kamila Borkowskiego, jego zastępców: inspektora Krzysztofa Woźniewskiego i Sławomira Wilczewskiego. W uroczystości wzięli udział także kapelani podlaskiej policji, przedstawiciele związków zawodowych, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a także komendanci miejscy i powiatowi województwa podlaskiego oraz kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, pracownicy policji i policyjni emeryci.


Inspektor Jacek Tarnowski rozpoczął swoją służbę w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie w październiku 1997 roku. Służył w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, gdzie przechodził kolejne szczeble kariery i zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych, kierował Komendą Miejską Policji w Suwałkach. Od października 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Inspektor Jacek Tarnowski został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant. Dziś inspektor Jacek Tarnowski pożegnał się ze sztandarem i złożył meldunek o zdaniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.Źródło: Policja Podlaska

Reklama