Reklama

Plan zrównoważonej mobilności – konsultacjeStowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza białostoczan do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej BOF do roku 2035. Spotkanie odbędzie się w czwartek (14 lipca) w Centrum Aktywności Społecznej.Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza białostoczan do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej BOF do roku 2035. Spotkanie odbędzie się w czwartek (14 lipca) w Centrum Aktywności Społecznej.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej inaczej SUMP (z ang. Sustainable Urban Mobility Plans) jest długoterminową strategią nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również koncepcję wdrożenia. W ostatnich latach coraz częściej słowo „transport” zostaje zastępowane w niektórych kontekstach „mobilnością”. Wśród celów planu mobilności można wymienić między innymi przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, poprawę bezpieczeństwa, wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów, pozytywny wpływ na atrakcyjność oraz jakość środowiska miejskiego. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Konsultacje społeczne są jednym z najistotniejszych elementów tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zaplanowano cykl rozmów z mieszkańcami na obszarze BOF. Białostockie spotkanie odbędzie się 14 lipca o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3, sala 104.

Spotkania będą okazją do wymiany spostrzeżeń na temat szeroko pojętej mobilności i problemów transportowych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poszczególnych gmin. Organizatorzy liczą na obecność i zaangażowanie mieszkańców, ponieważ każdy głos ma realny wpływ na kształt przyszłości transportu.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Konsultacje BOF - lipiec.png

Reklama