Reklama

PIKsele – cykl rozmów o kulturze Pierwsza w regionie konferencja dotycząca teatrów amatorskich Potańcówka w ramach EtnoNurtów – …

Cylk PIKsele powstaje we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ma na celu wsparcie kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy, ale także praktyczny: podlaskich animatorów, muzealników, edukatorów, antropologów, etnografów itp.

Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tematu spotkania:

Co to jest i czemu służy rękodzieło?

Kto to jest twórca ludowy i jak odnajduje się we współczesności?

Czy tradycyjne motywy można modyfikować?

Jak wyglądają współczesne inspiracje tradycyjnym rękodziełem?

Czy dotyczą one tylko treści, czy też form?

Jaka funkcję społeczno-kulturową pełni dziś uprawianie rękodzieła?

Jak nawiązać osobisty związek dziedzictwem kulturowym pod postacią rękodzieła?

Czym są twórcze praktyki codzienności?

PIKsele będzie można oglądać na kanale YouTube Podlaskiego Instytutu Kultury.

***

Nazwa Piksele, w intencji organizatorów, nawiązuje do najmniejszego elementu obrazu – cząstki, która w swojej wielokrotności tworzy całość. Od ogółu do szczegółu podczas rozmów z naszymi gośćmi będziemy zaglądać w meandry przestrzeni i dyskursu rodzącego się wokół działań animacyjnych, by wszystkim zainteresowanym dać możliwość szerszego spojrzenia na całość szeroko pojętej kultury i edukacji kulturowej w naszym województwie i kraju.

UCZESTNICY

Krystyna Kunicka – kierownik Działu Sztuk Plastycznych PIK w Białymstoku. Prezes Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury w Białymstoku. Otrzymała m.in. Nagrodę Ministra Kultury w dziedzinie animacji kultury (2002) oraz Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury (2007).

Ewa Kępa (Uniwersytet w Białymstoku) – doktor kulturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą Współczesną i Filmem Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi interdyscyplinarne studia nad kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender studies. Docieka znaczeń ukrytych pod powierzchnią zdarzeń codziennych. Bada kontynuacje tradycyjnego „kobiecego” rękodzieła w kulturze współczesnej oraz zajmuje autoetnografią. Autorka wielu publikacji.

Agnieszka Jakubicz – ukończyła specjalizację kulturoznawczą na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Etnografią zajmuje się zawodowo jako instruktor w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku. Jest współkoordynatorem Międzynarodowego Festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur”. Twórczyni marki rękodzielniczej „Zafolkowana”, której motywem przewodnim jest patrzenie na tradycję przez współczesny pryzmat

Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury) – choreograf, instruktor tańca, kierownik artystyczny ZPiT „Kurpie Zielone”, założyciel i kierownik zespołu Woda Na Młyn, reżyser taneczny, konferansjer. Autor kompozycji scenicznych dla wielu zespołów folklorystycznych w Polsce oraz Teatru Pijana Sypialnia z Warszawy. Prowadzi warsztaty dla instruktorów tańca ludowego.

źródło i fot.: Podlaski Instytut Kultury
oprac.: Paulina Tołcz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama