Reklama

PIK będzie operatorem regionalnym programu Bardzo Młoda Kultura

Podlaski Instytut Kultury (PIK) znalazł się w gronie operatorów regionalnych programu Bardzo Młoda Kultura (BMK) w edycji 2023-2025. W ciągu trzech lat instytucja otrzyma z Narodowego Centrum Kultury 600 tys. zł na działania związane z edukacją kulturową młodzieży.


– To ogromna radość, ale też wielka odpowiedzialność. Jestem przekonana, że przy wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego dr. Artura Kosickiego uda nam się zrobić w regionie wiele dobrego. Mamy mnóstwo sygnałów, że lokalne instytucje kultury z całego województwa czekają na Bardzo Młodą Kulturę, na warsztaty, szkolenia, konkursy. Chcemy jak najlepiej i jak najszybciej te oczekiwania spełnić – zapewnia Agnieszka Kurzyna-Zarzecka, p.o. dyrektor PIK.

Program Bardzo Młoda Kultura to ogromna szansa na to, by nauczyć młodzież nie tylko korzystać z oferty kulturalnej, ale także tę ofertę współtworzyć. Projekt Podlaskiego Instytutu Kultury na najbliższe trzy lata przewiduje szereg przedsięwzięć. Na początek – działalność badawcza, czyli opracowanie lokalnych diagnoz w zakresie działań animacyjnych. Kolejny krok – to odpowiedź na potrzeby wynikłe z przeprowadzonych badań, czyli szkolenia i warsztaty dla animatorów i edukatorów. Wreszcie współfinansowanie – w formie konkursów – lokalnych inicjatyw skierowanych do młodzieży i realizowanych z młodzieżą. Do partnerstwa w Bardzo Młodej Kulturze zostaną zaproszone, zgodnie z założeniami programu, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe oraz uczelnie.

Podlaski Instytut Kultury realizował program Bardzo Młoda Kultura przez sześć lat – od 2016 do 2021 roku i był to czas dobrze wykorzystany. Za pieniądze z programu oraz przy ogromnym wsparciu samorządu województwa podlaskiego udało się zrobić dużo dobrego. Animatorzy i edukatorzy z regionu przeszli wiele szkoleń i warsztatów, uczestniczyli w wizytach studyjnych, poznawali dobre praktyki w pracy z młodzieżą. Uczyli się, jak w nowoczesny i skuteczny sposób zachęcać młodych ludzi, by chcieli działać w obszarze kultury. Jak rozwijać w nich kreatywność, innowacyjność, umiejętność współpracy i odpowiedzialność. Po roku przerwy Bardzo Młoda Kultura powróciła – Podlaski Instytut Kultury został jej operatorem w najbliższych trzech latach.

źródło: PIK
oprac.: Anna Augustynowicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama