Reklama

Pieśń reprezentacyjna Straży Granicznej „Na straży granic”

Tekst refrenu pieśni, nawiązuje do chlubnych tradycji KOP-u, a historyczne akcenty zawarte w zwrotkach wskazują na ciągłość tradycji od formacji granicznych II RP do współczesnej Straży Granicznej. 

materiał filmowy: Prezentacja pieśni na Centralnych obchodach Święta SG w COSSG w Koszalinie,

utwór wykonała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod kierownictwem ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego

 „Na straży granic”

Od wieków rozrywana, targana od stuleci,
gdzie w wietrze słychać łkanie matuli polskich dzieci
Wspomnienia jej obrońców do dziś w pamięci tkwią,
wszak każdy skrawek ziemi jest naznaczony krwią.

Ref. Złożonej raz przysięgi nie złamię w świecie za nic,
     bo już obrałem drogę i los obrońcy granic.
    Złożonej raz przysięgi nie złamię w świecie za nic,
    bo już obrałem drogę i los obrońcy granic.

Stanąłem jak przed laty, Minkiewicz, Bacz i Czuma,
a serce choć pokorne, wnet ogarnęła duma.
W mundurze upragnionym, na czapce orzeł biały,
Gotowość ma i służba dla Polski większej chwały.

Ref. Złożonej raz przysięgi …

W Bieszczady na Krzemieniec, czy ku Biebrzańskim mgłom,
gdziekolwiek szlak powiedzie, tam wszędzie jest mój dom.
W spiekocie dnia i znoju, na straży czujnie trwam,
Gdzie złotych łanów bezkres mórz, Ojczyzny strzegę bram.

Ref. Złożonej raz przysięgi …

Lecz jeśli przyjdą lata, by znowu dobyć Visa,
Przykładem niech mi będzie przysięga Raginisa.
Pod jej sztandarem pójdę, nie przejednany w wierze,
na kresy pogranicza, pobrzeża i rubierze.
Ref. Złożonej raz przysięgi …

A gdy na wieczną wartę, już złożą w cichy grób,
Nade mną niech nakreślą, że wypełniłem ślub.
Choć pięknie w Niepodległej jest między swemi żyć,
Gdy przyjdzie czas staniemy wraz za wolność Jej się bić.

Ref. Złożonej raz przysięgi nie złamię w świecie za nic
    Rycerstwa spadkobiercą, jam spod kresowych stanic.
    Złożonej raz przysięgi nie złamię w świecie za nic,
    Bo już obrałem drogę i los obrońcy granic.

Reklama