Reklama

Pierwsze, historyczne MP w Koluchstyl Służb Mundurowych

W minioną sobotę, 7 maja w Szkole Podstawowej im.  Jana Pawła II w Kleosinie odbyły się pierwsze, historyczne Mistrzostwa Polski w Koluchstyl Służb Mundurowych. Honorowy Patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Robert Szewc. Do Kleosina przyjechali zawodnicy z całego kraju reprezentując różne formacje mundurowe – policję, wojsko, straż graniczną, straż celną, straż pożarną, a najliczniej reprezentowana była Szkoła Mundurowa z Dubienki.  Swoją obecnością imprezę zaszczyciło wielu gości, m.in. przyjaciele uhonorowani we wcześniejszych latach odznaką Przyjaciel dyscypliny Koluchstyl. Honorowe miejsca na sali zajęli – patron zawodów, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Robert Szewc, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego I MP nadinsp. w  st. spocz. Igor Parfieniuk,  poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Mieczysław, Kazimierz Baszko, sekretarz marszałka Artura Kosickiego  Tomasz Szeweluk, sławny piłkarz Jagielloni Białystok, poseł do PE Tomasz Frankowski, „Marszałek Piłsudski” Czesław Jakubowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleosinie Marcin Hodun,   Wiesław Omeljaniuk i Waldemar Omeljaniuk, prezes Podlasia Białystok Jan Zalewski.  Podczas  otwarcia I MP w Koluchstyl Służb Mundurowych głos zabrał organizator, prezydent Światowej Organizacji Koluchstyl Wiesław Koluch. W swoim przemówieniu przybliżył on zawodnikom jak ważna w dzisiejszych czasach jest integracja, współpraca i honor. Następnie uroczystego otwarcia tych historycznych zawodów dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.  W imieniu marszałka Artura Kosickiego list odczytał Tomasz Szeweluk. Honorowi goście otrzymali  od organizatorów piękne,  złote medale w kształcie konturu Polski z logo Koluchstyl. Rodzina Koluchstyl zyskała też nowego przyjaciela dyscypliny. Oznaką Przyjaciel Dyscypliny Koluchstyl odznaczony został komendant Robert Szewc. Natomiast srebrny medal Zasłużony dla Rozwoju Dyscypliny Koluchstyl otrzymał Marcin Hodun.

Przed walkami krótki pokaz Koluchstyl w wersji bojowej zaprezentowali czołowi zawodnicy, mistrzowie świata  w polskiej dyscyplinie, Paweł Zimnoch i Wiesław Karol Koluch.

Rozgrywki odbyły się w ośmiu kategoriach wagowych. Bardzo dobrze wypadli zawodnicy z Prewencji Białystok, co zapewne sprawiło radość ich głównemu przełożonemu, panu Robertowi Szewcowi.  Z Podlasia zawodnicy zaprezentowali się w następujący sposób:

I miejsca: Paweł Zimnoch – Wojsko Polskie  /kat. 100 kg/, Wiesław Karol Koluch – Policja Prewencja / kat. 92 kg/, Mateusz Kropiewnicki – Straż Pożarna /kat. 83 kg/, Paweł Roszkowski – Policja Prewencja /kat. 75 kg/, Agnieszka Owczarczuk – Legia Wojskowa /kat. +67 kg/

II miejsca: Grzegorz Rólka – Policja Prewencja /kat.100 kg/, Piotr Rogucki – Służba Celno- Skarbowa /kat. 92 kg/ , Bartosz Łętowski – Straż Pożarna /83 kg/, Aleksandra Chadaj – WOT /kat. 58 kg/

III miejsca – Artur Dąbrowski – Straż Pożarna /kat.+100 kg/, Piotr Bałdak – Straż Graniczna /kat. 92 kg/, Łukasz Raban – Wojsko Polskie /kat. 82 kg/, Paweł Aleksandrowicz – Policja Prewencja /kat. 75 kg/, Ewelina Cieśluk – Straż Graniczna /kat. 58 kg/, Julia Jarosz – Straż Pożarna /kat.+67 kg/

Przyjazna, rodzinna atmosfera, bezkontuzyjne walki, prezenty, medale, dyplomy i puchary dla zwycięzców, następnie wspólny, integracyjny obiad gości i zawodników na szkolnej stołówce.  Wszystko to sprawia, że  I Mistrzostwa Polski w Koluchstyl Służb Mundurowych zapiszą się w sercach wielu zawodników jako jedna z najlepszych imprez sportowych. Motto dyscypliny Koluchstyl jest by łączyć, nie dzielić. Nie ma tu podziału na poglądy wyznaniowe, polityczne, status społeczny czy płeć. Wszyscy traktowani są jednakowo. Koluchstyl to jedna, wielka rodzina, gdzie nie ma miejsca na spory.

Serdecznie dziękujemy panu Igorowi Parfieniukowi za ogromne zaangażowanie podczas organizacji mistrzostw. Podziękowania należą się również głównym sponsorom – Adamowi Malinowskiemu i Janowi Michalczukowi z firmy Krex oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Artykuł Pierwsze, historyczne MP w Koluchstyl Służb Mundurowych pochodzi z serwisu Podlaski Sport.

Reklama