Reklama

Pieniądze na termomodernizację placówek

Sześć białostockich placówek oświatowo-wychowawczych już wkrótce zostanie wyremontowanych. W czwartek (12 września) zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński podpisał umowę z marszałkiem województwa podlaskiego na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podpisana umowa dotyczy dwóch projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej w sześciu białostockich placówkach oświatowo-wychowawczych. Pierwszy z nich dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, X LO przy ul. Stołecznej 6 oraz bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3. Koszt remontu to ponad 8 mln złotych, a wartość dofinansowania to 6,8 mln zł. Drugi projekt dotyczy modernizacji energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31 przy ul. Świętokrzyskiej 4, internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych przy ul. Bema 103 i internatu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Warszawskiej 62. Tu koszt remontu wyniesie ok 4,8 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to 4,1 mln zł.

– Zależy nam, aby nasi uczniowie mieli dobre warunki do rozwoju, dlatego systematycznie remontujemy placówki w których dzieci i młodzież przebywają. Dzięki tym inwestycjom ogrzewanie budynków stanie się bardziej ekonomiczne, poprawi się też estetyka obiektów – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

W konkursie dotyczącym termomodernizacji Miasto Białystok uzyskało w sumie dofinansowanie 5 projektów.

  1. „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”, wartość ponad 8 mln zł, dofinansowanie 6,8 mln zł;
  2. „Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71”, wartość całkowita prawie 4,5 mln zł, dofinansowanie 3,8 mln zł;
  3. „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku”, wartość całkowita 4,8 mln zł, dofinansowanie 4,1 mln zł;
  4. „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku”, wartość całkowita 7 mln zł, dofinansowanie 6 mln zł;
  5. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy I. Białówny 11 w Białymstoku”, wartość całkowita 2,2 mln zł, dofinansowanie 811 tys. zł.

Łącznie inwestycje z zakresu termomodernizacji zostaną zrealizowane w 14 budynkach należących do miasta. Pieniądze na dofinansowanie termomodernizacji białostockich placówek oświatowo-wychowawczych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wszystkich inwestycji to 26,7 mln zł, z czego 21 mln zł to dofinansowanie z RPOWP.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok