Reklama

Pięćdziesiąt lat razem – medale

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób z Białegostoku wręczane są przez Prezydenta Miasta Białegostoku na uroczystościach organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Jak wygląda procedura


Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób z Białegostoku wręczane są przez Prezydenta Miasta Białegostoku na uroczystościach organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Jak wygląda procedura?

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiony w 1960 roku nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

W przypadku małżeństw zawieranych w Białymstoku, USC we własnym zakresie sprawdza i przygotowuje wykaz par z odpowiednim stażem. Następnie wysyła pismo z prośbą o odpowiedź, czy dana para wyraża zgodę na nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za wieloletnie pożycie małżeńskie. Procedura trwa do 6 miesięcy. Nie ma potrzeby samodzielnego kontaktu z białostockim USC.

Inaczej jest w przypadku małżeństw, które nie zostały zawarte w Białymstoku. Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w USC wniosek o przyznanie przez prezydenta RP medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Aby zainicjować procedurę, należy złożyć wniosek w USC właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski w tej sprawie są przekazywane przez USC do urzędu wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. Po otrzymaniu medali USC organizuje uroczystość, w trakcie której prezydent Białegostoku wręcza je małżonkom. Uroczystości te mają charakter honorowy i nie są związane z nagrodami pieniężnymi. Medal prezydencki dla małżonków może być przyznany tylko raz. Odznaczenie to nie jest przyznawane osobom karanym.

W tym celu USC prosi jubilatów lub ich rodziny o zgłoszenie uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej podając następujące dane: imiona i nazwiska jubilatów, datę zawarcia związku małżeńskiego, adres zamieszkania, PESEL i nr telefonu. Można zgłosić ten fakt osobiście w USC, ul. Branickiego 3/5 (pokój nr 11), telefonicznie – 85 869 64 67 lub e-mailowo pod adresem usc@um.bialystok.pl. Przypominamy, że dotyczy to par, które zawarły związek małżeński poza Białymstokiem. Procedura przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie trwa do 6 miesięcy.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Źródło:

Reklama