Reklama

„Perły Samorządu” dla Miasta i prezydenta Białegostoku

Białystok znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych polskich miast (w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców) w tegorocznej edycji rankingu „Perły Samorządu 2023”. Sukces jest podwójny, ponieważ prezydent Tadeusz Truskolaski został wyróżniony w kategorii „Najlepszy Włodarz dużego miasta”. Te tytularne wyróżnienia, zdobywane rokrocznie w edycjach rankingu, potwierdzają prestiż Białegostoku i wciąż utrzymującą się pozycję w czołówce najlepszych miast.

W ramach 11. edycji rankingu „Perły Samorządu”, zorganizowanego przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej, 1 czerwca wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych gmin i włodarzy. Czołowych liderów wyróżniono w trzech kategoriach obejmujących ranking „Perły Samorządu”, ranking „Skarbnik Samorządu” oraz konkurs „Samorządowy lider komunikacji i promocji”. Wyniki zostały ogłoszone na odbywającym się po raz siódmy kongresie „Perły Samorządu 2023”, zorganizowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Urząd Miasta Gdyni.

Wśród nagrodzonych miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. Miasto Białystok uzyskało wyróżnienie, które w imieniu prezydenta Białegostoku odebrał jego zastępca Przemysław Tuchliński. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła gmina Poznań, a następnie Łódź (II miejsce) i Gdańsk (III miejsce).

Perła Samorządu została także przyznana prezydentowi Białegostoku. Tadeusz Truskolaski zdobył wyróżnienie w kategorii „Najlepszy włodarz gminy miejskiej powyżej 100 tys. mieszkańców”. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła Hanna Zdanowska z Łodzi, kolejne – włodarze z Bydgoszczy (II miejsce) i Poznania (III miejsce).

Reklama

Do głównych tematów poruszanych podczas kongresu należały m.in. kwestie finansowe i działalność samorządów w dobie kryzysu gospodarczego, sytuacja w oświacie i finansowanie edukacji, problematyka energetyki oraz transformacji energetycznej, a także zagadnienia dotyczące współpracy z przedsiębiorcami i inwestorami.

Wydarzeniem towarzyszącym kongresowi był „Inwestycyjny Okrągły Stół”, który zgromadził przedstawicieli rządu, samorządu i kluczowych ekspertów. Celem spotkania była wymiana informacji, podzielenie się opiniami, doświadczeniami oraz dobrymi praktykami, połączone z dyskusją na temat szans, możliwości i wyzwań w zakresie skutecznego przyciągania i pozyskiwania inwestorów zagranicznych.

Uzyskane przez Miasto Białystok wyróżnienia w kategoriach najlepszej gminy i włodarza potwierdzają uznanie dla aktywnie realizowanych działań we wszystkich sferach funkcjonowania Miasta, w szczególności: społeczno-gospodarczej, przestrzennej, proekologicznej, edukacyjnej, społecznej i smart city, z uwzględnieniem skali pomocy humanitarnej, świadczonej uchodźcom w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Źródło: Miasto Białystok

Reklama