Reklama

Paszport z podrobionymi stemplami kontroli granicznej

Paszport z podrobionymi stemplami kontroli granicznej

Alina Grygorowicz

24.06.2019

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kuźnicy zatrzymali obywatelkę Białorusi posługującą się paszportem, w którym znajdowały się cztery podrobione odciski stempli niemieckiej i litewskiej kontroli granicznej.

21 czerwca 2019 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy na kierunku wjazdowym do Polski funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali autobus rejsowy relacji Grodno-Bialystok. Podczas odprawy granicznej jedna z pasażerek autobusu przedstawiła do kontroli białoruski paszport, w którym znajdowały się podrobione po dwa odciski stempli niemieckiej i litewskiej kontroli granicznej. Z uwagi na fakt posłużenia się paszportem z zamieszczonymi podrobionymi na wzór oryginalnych odbitkami stempli kontroli granicznej 39 – letnia obywatelka Białorusi została zatrzymana. Kobieta złożyła wyjaśnienia, a po sporządzeniu wymaganej dokumentacji opuściła terytorium Polski.