Reklama

Panel dyskusyjny – Kobiety w edukacji i nauce na kanwie wystawy Pionierki

Wystawa „Pionierki” od września 2020 roku podróżuje po regionie. To prezentacja 20 wybitnych kobiet – od Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki, poprzez postać pisarki Elizy Orzeszkowej, lekarki, która przeżyła uwięzienie w Auschwitz–Birkenau Ireny Białówny po Zofię Daszyńską-Golińską – ekonomistkę i socjolożkę. Od 4 listopada do 28 lutego 2022 roku wystawę można oglądać w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16.

W rozmowie uczestniczki wymienią się opiniami o obecności kobiet w nauce,  ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak informatyka, zarządzanie, czy budownictwo. Uczestniczki będą zwracały uwagę na osiągnięcia kobiet, ale też bariery w rozwoju kariery naukowej.

W panelu wezmą udział:

  • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej
  • prof. Małgorzata Dajnowicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków
  • dr hab. inż. Dorota Mozyrska, prof PB, Dziekan Wydziału Informatyki
  • dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału inżynierii Zarządzania.

Panel „Kobiety w edukacji i nauce na kanwie wystawy Pionierki” będzie transmitowany na kanale YouTube Politechniki Białostockiej.

Początek transmisji o godz. 10.

O wystawie

Celem wystawy jest popularyzacja osiągnięć kobiet polskich, które jako prekursorki odkrywały i poznawały możliwości jakie daje edukacja, w tym akademicka, także tych, które były nowatorkami w osiągnięciach naukowych oraz zawodach o szczególnym zaufaniu społecznym.

Prezentacja wybitnych kobiet jako pionierek w zawodach i funkcjach publicznych o szczególnym prestiżu ma mieć walor edukacyjny i promować proaktywne postawy Polek współcześnie.

Instytut Studiów Kobiecych jest organizacją, która współpracując przede wszystkim ze środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy skutecznie podejmuje i upowszechnia badania naukowe nad tematyką kobiecą oraz realizuje projekty naukowe, edukacyjne oraz kulturalne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Reklama