Reklama

Otwieramy nową drogę w Porosłach!

Nowa nawierzchnia, wyniesione skrzyżowania z kostki kamiennej, nowe, wygodne chodniki dla pieszych, wybudowane i przebudowane zjazdy na posesje, wykonane rowy i przepusty pod zjazdami, a także to, czego nie widać: kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa, przebudowana sieć energetyczna i telekomunikacyjna – oto walory nowej drogi gminnej powstałej w Porosłach w gminie Choroszcz.
Jej otwarcie – z udziałem władz Gminy Choroszcz: Burmistrza, Przewodniczącej rady oraz radnych, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawicieli Stowarzyszenia Białostocki Obszar Funkcjonalny, wykonawców robót, ale przede wszystkim mieszkańców, nastąpi we wtorek 23 lipca o godz. 17.00 i będzie miało miejsce u skrzyżowania ulic Sportowej i Słonecznej.
Droga gminna w Porosłach powstawała w dwóch etapach: w 2018 i 2019 roku. Obecnie czekamy na realizację trzeciego etapu, przy czym ten leży po stronie miasta Białystok, jako że droga w Porosłach ma docelowo połączyć się z ulicą Elewatorską w Białymstoku. W przyszłości zarówno gmina Choroszcz, jak i Białystok wzbogacą się o nowy przejazd, a mieszkańcy o nowy, funkcjonalny, omijający drogę krajową S8, łącznik. W ręce naszych mieszkańców oddaliśmy kolejną inwestycję drogową – nie ukrywa radości
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – na którą mieszkańcy Porosłów czekali długo.
Nowy odcinek jest profesjonalnie wykonany, a także wyposażony we wszystkie sieci i instalacje oraz udogodnienia, jakie droga w dzisiejszych czasach mieć powinna. Już dziś usprawnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców miejscowości, a w niedalekiej przyszłości – jak tylko powstanie łącznik do ulicy Elewatorskiej – stanie się jednym z ważniejszych przejazdów pomiędzy gminą Choroszcz a miastem Białystok – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.
Blisko kilometr inwestycji drogowej w Porosłach kosztował ponad 6,4 mln zł. Gmina Choroszcz uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w wysokości ponad 2,2 mln zł. Pozostałą część kwoty – ponad 4,1 mln zł Gmina Choroszcz pokryła ze środków własnego budżetu.

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy