Reklama

Otwarcie zmodernizowanego Ośrodka Rehabilitacji w Łapach

Zmodernizowano oraz przebudowano budynek Ośrodka Rehabilitacji w Łapach. Pacjenci po przebytej chorobie COVID-19 będą również korzystali z nowoczesnego sprzętu medycznego zakupionego z funduszy europejskich. Placówka działa w strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Łapach. Oficjalne otwarcie ośrodka odbyło się w sobotę, 10 grudnia. Uczestniczył w nim m.in. Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.


Placówka została także wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, którego wartość wynosi ponad 735 tys. zł. Zadanie zostało sfinansowane z funduszy europejskich w całości w ramach projektu „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”. Z tych środków zostały zakupione m.in. system rehabilitacji funkcjonalnej neurologicznej, w tym: platforma stabilometryczna z oprogramowaniem, dwupłytowa platforma dynamograficzna z oprogramowaniem, platforma balansowa, zestaw osprzętu platform, także bieżnia medyczna, wioślarz z oporem wodnym, rower medyczny, stół do drenażu limfatycznego (drenaż limfatyczny ma na celu poprawienie motoryki układu chłonnego, redukować obrzęki oraz regenerować uszkodzony układ limfatyczny), urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego kończyn górnych i dolnych oraz zrobotyzowany zestaw urządzeń rehabilitacji kończyn górnych i dolnych.

– Ośrodek będzie dysponował wysokiej jakości sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem. Dzięki tej inwestycji pacjent ma warunki, które pozwalają mu zapewnić podstawowe potrzeby. Każdy z nich ćwiczy oddzielnie, każdy leży w osobnym boksie. Ten sprzęt będzie służył przede wszystkim młodzieży i dzieciom, bo ta rehabilitacja będzie też dla nich formą zabawy – powiedziała Urszula Łapińska, dyrektor SP ZOZ w Łapach.

Województwo Podlaskie jest liderem wspomnianego projektu i realizuje go we współpracy z 8 placówkami medycznymi w regionie.

W uroczystości wzięli udział także m.in. Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Gradkowski – Członek Zarządu Powiatu, radni powiatowi oraz personel medyczny.

tekst i fot.: Cezary Rutkowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama