Reklama

Otwarcie Centrum Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku

Z kolei Jan Kochanowicz, dyrektor USK, zwrócił uwagę, że powstanie centrum usprawni pracę wszystkich oddziałów w szpitalu.

– Pacjenci trafiają do nas z różnymi schorzeniami i bardzo często wymagają konsultacji psychologicznej. Do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z takiej pomocy. Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączyli koledzy psychiatrzy i będą nas wspierać – mówił.

Komfortowe warunki

Radości z finalizacji przedsięwzięcia nie kryła też prof. Anna Wasilewska, dyrektor UDSK. Jak zaznaczyła, „od 1 października w zasadzie skończył się problem z hospitalizacją dzieci z problemami psychicznymi”. Z kolei Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zadeklarował, że jako publiczny płatnik, NFZ będzie tę inwestycję finansował.

Z punktu widzenia psychiatry wypowiedział się dr Napoleon Waszkiewicz, ordynator części dla dorosłych, który dowodził, jak istotne w momencie kryzysu psychicznego jest poczucie własnej wartości i warunki, w jakich przyjmowani są pacjenci. W podobnym tonie wypowiadał się dr Jacek Bida, ordynator części dziecięcej.

– My teraz musimy rozpoznać potrzeby naszych pacjentów, nauczyć ich, jak zrozumieć siebie i nauczyć ich bliskich rozumieć dzieci – podkreślił.

Więcej działań dla ochrony zdrowia

Gratulacje w związku z otwarciem centrum przekazała Emma Toledano Laredo, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. 

– Chciałabym pogratulować uruchomienia nowego Centrum Psychiatrii, które pomoże zaspokoić wzrastające zapotrzebowanie społeczne na świadczenia opieki psychiatrycznej. Unia Europejska wspiera wdrożenie reformy w sektorze usług zdrowotnych, wprowadzającej nowy środowiskowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Fundusze Unii Europejskiej zaplanowane na lata 2021-2027 będą wspierały wdrożenie reformy poprawiającej udzielanie świadczeń w opiece psychiatrycznej poprzez inwestycje z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane jest tworzenie i kompleksowe wsparcie podmiotów świadczących usługi środowiskowe w społeczności lokalnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach zdeinstytucjonalizowanego modelu opieki psychiatrycznej, a także przygotowanie i realizacja specjalistycznych programów diagnozy zaburzeń psychicznych w ramach psychiatrii środowiskowej. Ufam, że rozpoczynający się rok akademicki przyniesie Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku kolejne sukcesy, ugruntowujące jego wyróżniającą pozycję wśród polskich ośrodków akademickich kształcących nowe kadry medyczne. W rozpoczynającym się nowym roku akademickim chciałabym życzyć całej kadrze naukowo-dydaktycznej dalszych osiągnięć w pracy edukacyjnej i badaniach naukowych. Wszystkim studentom, szczególnie zaś tym, którzy po raz pierwszy przekraczają progi tej uczelni, pragnę przekazać życzenia powodzenia i wytrwałości w poznawaniu arkanów sztuki medycznej oraz pogratulować wyboru tej wspaniałej i odpowiedzialnej drogi zawodowej, która jest misją na całe życie – podkreśliła Emma Toledano Laredo.

Centrum Psychiatrii USK i UDSK ma cztery kondygnacje (trzy nadziemne, jedną podziemną) o łącznej powierzchni całkowitej ponad 5 tys. mkw. Parter podzielony jest na dwie części z osobnymi wejściami: dla dzieci i dla dorosłych. I piętro zarezerwowane jest za to w całości dla małych pacjentów, II – dla pełnoletnich. Dostępnych jest 28 łóżek w Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK oraz 40 w Centrum Psychiatrii Osób Dorosłych USK.

W piątkowej konferencji udział wzięli także: przedstawiciele sejmu i senatu, wojewoda podlaski, radni wojewódzcy, władze i pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i przedstawiciele wykonawców inwestycji.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paweł Krukowski

Reklama