Reklama

Otrzymane wsparcie

Wczoraj (31.05) do sieci humanitarnej działającej przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej koordynowanej przez Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Praw Człowieka dotarło kolejne wsparcie z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Otrzymaliśmy 4 palety z wodą, w sumie 432 zgrzewki.


Dzięki takim organizacjom jak Polski Czerwony Krzyż prowadzone są zbiórki produktów żywnościowych, wody, odzieży, środków higienicznych, które zabezpieczają podstawowe potrzeby cudzoziemców w aspekcie humanitarnym. Nasze wspólne działania mają na celu przede wszystkim niedopuszczanie do zagrożenia ich zdrowia i życia.


Wszystkim instytucjom i organizacjom za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

  • Otrzymana pomoc z PCK
    Otrzymana pomoc z PCK

  • Otrzymana pomoc z PCK
    Otrzymana pomoc z PCK

  • Otrzymana pomoc z PCK
    Otrzymana pomoc z PCKPodlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama