Reklama

Osiemnasty stycznia na polsko

Nielegalni migranci ujawnieni zostali na odcinkach granicy ochranianych przez Placówki SG w Narewce, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze, Michałowie i Mielniku. Patrole zauważyły też kilka osób, które próbowały pokonać techniczną zaporę, ale na widok polskich służb cofnęły się w głąb Białorusi.  Cudzoziemcy pochodzili z takich krajów jak: Egipt, Syria, Iran, Afganistan, Sudan i Maroko.


Od początku 2023 r. polsko – białoruską granicę próbowali nielegalnie pokonać cudzoziemcy pochodzący z 18 krajów.  • Funkcjonariuszka SG
    Funkcjonariuszka SG
Podlaska Straż Graniczna

Reklama