Reklama

Ogień nie ma żadnych szans

Tematyką szkolenia było postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarowego oraz praktyczne gaszenie tzw. pożaru testowego z grupy „B”, z wykorzystaniem przez uczestników ćwiczeń podręcznego sprzętu gaśniczego. Zapoznano się z bezpieczną obsługą oraz  użyciem gaśnic proszkowych, śniegowych CO2 i koca gaśniczego. W ćwiczeniach brały również udział przybyłe Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP.

W szkoleniach aktywnie uczestniczyło łącznie 69 osób.

Reklama