Oferta usług firmy ITA

Firma ITA działa na polskim rynku od 1999 roku. Oprócz szerokiej oferty systemów pomiarowych i narzędziowych świadczy również wszechstronne usługi metrologiczne i kalibracyjne, między innymi we własnym dobrze wyposażonym laboratorium.

Korzystanie z tego typu usług zapewnia możliwość zapewnienia wysokich standardów jakości wytwarzanych produktów bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z zakupem zaawansowanego sprzętu pomiarowego.

To co uwiarygadnia firmę ITA jako solidnego partnera dla polskiego przemysłu i nauki to Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego od Polskiego Centrum Akredytacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Dzięki akredytacji klienci mają ułatwioną ścieżkę przechodzenia audytów, w szczególności tych, które wykonywane są przez podmioty zewnętrzne.

W poniższym artykule można zapoznać się z ofertą usługową tego przedsiębiorstwa.

ITA – usługi pomiarowe

ITA specjalizuje się w usługach z zakresu metrologii. Polegają one na wykonywaniu bardzo dokładnych pomiarów z wykorzystaniem najwyższej klasy urządzeń pomiarowych. W ofercie można znaleźć m.in.:

● Skanowanie 3D – dla przedmiotów zarówno w skali mikro, jak i o dużych gabarytach (np. 15m) w celach metrologicznych lub inżynierii odwrotnej. Z wykorzystaniem skanerów laserowych mobilnych bądź zrobotyzowanej stacji pomiarowej lub przy użyciu skanerów na światło strukturalne.

• Badania na przemysłowym tomografie rentgenowskim (CT) – szeroki zakres badań ukrytych wad wewnętrznych (jak np. analiza porów) lub w celach metrologicznych, do oceny cech pomiarowych niedostępnych dla innych metod pomiarowych.

• Współrzędnościowe pomiary optyczne – pomiary precyzyjnych wyrobów na mikroskopach warsztatowych oraz za pomocą automatycznej, współrzędnościowej maszyny pomiarowej zaopatrzonej w dotykową sondę pomiarową

• Pomiary chropowatości i konturu – precyzyjne pomiary za pomocą przenośnych chropowatościomierzy lub zaawansowanego laboratoryjnego, stykowego urządzenia pomiarowego lub też przy użyciu laboratoryjnych systemów optycznych.

• Badania wytrzymałości materiałów i pomiary sił – pomiary realizowane w zakresie sił od kilku miliniutonów do 50kN. W razie potrzeby mogą być przeprowadzone badania z użyciem ekstensometru. Cykle pomiarowe wg obowiązujących norm lub niestandardowe, zgodnie z wewnętrznymi procedurami odbiorcy. Dzięki szerokiemu zakresowy uchwytów oraz elastycznemu oprogramowaniu możliwe są również badania półwyrobów lub gotowych produktów.

• Pomiary momentu obrotowego – precyzyjne oznaczenie momentu zakręcenia i odkręcenia opakowań, wyznaczanie charakterystyk sprężyn skrętnych, badanie wytrzymałości komponentów na skręcanie czy rejestrację przebiegu momentu siły w przełącznikach oraz wiele innych aplikacji.

• Pomiary deformacji 3D – nieniszcząca metoda optyczna (DIC – Digital Image Correlation) pozwalająca na analizę odkształceń (naprężeń) 3D dla przedmiotów poddanych obciążeniom.

● Badanie twardości materiałów – pomiary dla stopów metali metodą Rockwella i Brinella oraz tworzyw sztucznych i gum metodą Shore’a.

Spektrometryczne badanie składu – badanie składu pierwiastkowego stopów metali metodą emisji optycznej ze wzbudzeniem iskrowym oraz analizy na zgodność z RoHS i badanie składu metali szlachetnych poprzez fluorescencje rentgenowską (XRF)

● Nieniszczące pomiary grubości powłok – metodami elektromagnetycznymi (powłoki zarówno metaliczne jak i niemetaliczne na różnych podłożach) oraz metodą fluorescencji rentgenowskiej (wielowarstwowe powłoki metaliczne, pomiary na bardzo małych przedmiotach).

● Pomiary zawartości ferrytu w stalach – dokładne, nieniszczące badanie zawartości ferrytu w stalach, zwłaszcza austenicznych i duplexowych.

Oprócz wyżej wymienionych ITA realizuje jeszcze wiele innych usług pomiarowych, o których można dowiedzieć się więcej, odwiedzając ich stronę: ita-polska.com.pl.

Serwisowanie i naprawa przyrządów i systemów pomiarowych

ITA realizuje również specjalistyczne usługi serwisowe sprzętu pomiarowego i całych systemów. Firma przeprowadza naprawy w ramach gwarancji, jak i pogwarancyjne.

Program szkoleniowy

Obsługa systemów i urządzeń pomiarowych wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Właśnie dlatego ITA Polska wprowadziła specjalne usługi szkoleniowe, z których skorzystać mogą firmy. Podczas zajęć omawiane są podstawy metrologii oraz tematy dotyczące obsługi urządzeń pomiarowych. Takie szkolenia są szczegółowo zaplanowane i dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań klienta.