Reklama

Odznaczony Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Funkcjonariusz z Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach sierż. SG Jakub Abramowicz z rąk kapelana Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odebrał medal Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Odznaczenie to nadaje Biskup Polowy Wojska Polskiego za pełną poświęcenia i wiary postawę w służbie i życiu osobistym.


Funkcjonariusz wyróżniony medalem obok sumiennie wypełnionych obowiązków służbowych, aktywnie angażuje się w życie parafii wojskowej. Wielokrotnie pomagał między innymi przy organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez Caritas Ordynariatu Polowego.

Reklama


Na awersie medalu umieszczony jest portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki z okresu kiedy pełnił służbę wojskową w Bartoszycach w latach 1966-1968, jako alumn-żołnierz. Na rewersie znajdują się logo ordynariatu polowego WP – krzyż, stuła z sentencją Bóg Honor Ojczyzna, postać Matki Boskiej Częstochowskiej oraz słowa „Zło dobrem zwyciężaj”.  • Odznaczony Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
    Odznaczony Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

  • Odznaczony Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
    Odznaczony Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

  • Odznaczony Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
    Odznaczony Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego PopiełuszkiPodlaska Straż Graniczna

Reklama