Reklama

Odznaczeni Krzyżami Zasługi za Dzielność

Na rynku we Włodawie prezydent RP, minister SWiA oraz Komendant Główny Straży Granicznej wzięli udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz odsłonięciu pomnika pamięci gen. Franciszka Kleeberga i żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. 


W asyście Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Prezydent RP wręczył funkcjonariuszom Krzyże Zasługi za Dzielność. Z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnionych zostało pięciu funkcjonariuszy, którzy podczas ataków na polskie patrole przy granicy polsko-białoruskiej zostali poszkodowani.


Krzyż Zasługi za Dzielność – ustanowiony w 1928 r. nadawany jest policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, wyjątkowo także innym osobom za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli. 


zdj. Kancelaria Prezydenta RP; Zespół Prasowy KGSG; Nadbużański Oddział SGPodlaska Straż Graniczna

Reklama