» ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA: FABRYKA FORDA W LOUISVILLE OTRZYMAŁA NAGRODĘ EPA POLLUTION PREVENTION AWARD ZA PROJEKT ZWIĄZANY Z RE…

W 2020 r. fabryka Forda w Louisville rozpoczęła realizację innowacyjnego projektu zapobiegającego zanieczyszczeniom. Jego głównym celem jest ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w procesie wstępnej obróbki farby tak, aby realnie zmniejszać ilości ścieków wysyłanych z zakładu montażowego do państwowych oczyszczalni.

 

Efektywność projektu widać już po pierwszym roku od jego wdrożenia – fabryka w Louisville zmniejszyła zużycie wody miejskiej o ponad 18,9 milionów litrów, co w przeliczeniu na produkowane samochody odpowiada ponad 83,2 litrom na pojazd i oszczędnościom rzędu 50 000 USD. Ponowne wykorzystywanie ścieków wpisuje się w strategiczne cele Forda, w myśl których udział słodkiej wody w produkcji samochodów ma być ograniczony wyłącznie do jej konsumpcji przez pracowników. Wyniki programu prowadzonego w fabryce w Louisville wpisują się także w liczbę ponad 47,3 miliardów litrów wody zaoszczędzonych do tej pory dzięki projektom ekonomizacji i recyklingu wody od roku 2000.

 

– Ford jest dumny z faktu, że nasze ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju idą w parze z odważnymi działaniami, których głównym celem jest pomoc w ochronie naszych społeczności oraz planety – powiedział Bob Holycross, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju, środowiska i inżynierii bezpieczeństwa. – Nasza troska o środowisko naturalne rozpoczyna się znacznie wcześniej zanim samochody Forda opuszczą linię montażową. Innowacyjny projekt wdrożony w fabryce w Louisville jest natomiast doskonałym przykładem tego, jak nasi pracownicy pomagają urzeczywistnić aspiracje firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Nagroda przyznana przez EPA opiera się na ostatnich wyróżnieniach, jakie Ford zdobył za swoją wiodącą rolę w ochronie klimatu i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mowa m.in. o ocenie A organizacji Carbon Disclosure Project w dziedzinie oszczędzania wody, którą producent otrzymał już siódmy rok z rzędu. Firma, po raz trzeci z rzędu, została również wyróżniona przez wspomnianą organizację oceną A w zakresie zmian klimatycznych, za działania mające na celu ograniczenie emisji, złagodzenie ryzyka klimatycznego oraz przyczynienie się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

 

Produkcja z troską o przyszłości

Ford nieustannie poszukuje możliwości ograniczenia skutków swojej działalności i globalnych łańcuchów dostaw. Producent zobowiązał się, że najpóźniej do roku 2050 osiągnie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do swoich pojazdów, zakładów oraz łańcucha dostaw.

Reklama

 

– Nagroda przyznana przez EPA jest wyrazem uznania dla zaangażowania Forda w pozytywny wpływ na środowisko wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. To wyróżnienie jest sukcesem nie tylko zakładu produkcyjnego w Louisville ale także pracowników, partnerów związku zawodowego UAW oraz całej społeczności Louisville – powiedziała Lisa Drake, dyrektor operacyjny Ford North America. – Zrównoważona produkcja to jeden z kluczowych filarów naszej obecnej i przyszłej strategii biznesowej. Pozwala nam m.in. na dalsze tworzenie dobrych miejsc pracy przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na naszą planetę.

 

Warto dodać, że Ford został pierwszym producentem samochodów, który przystąpił do prowadzonego przez Departament Energii programu Better Climate Challenge. Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w zakładach produkcyjnych w USA o 25%-50% na przestrzeni najbliższych 10 lat, zgodnie ze zobowiązaniem do poprawy efektywności energetycznej i zasilania swoich zakładów w 100% lokalną, odnawialną energią do roku 2035. Ponadto, stosując w swoich pojazdach materiały odnawialne i pochodzące z recyklingu, Ford ogranicza ilość odpadów oraz zużywa mniej zasobów naturalnych. Zrównoważona produkcja jest kluczowym elementem planów elektryfikacji producenta, które obejmują m.in. inwestycję ponad 30 miliardów dolarów w pojazdy elektryczne i akumulatory do 2025 roku.

 

Globalne praktyki

Ford aktywnie działa również na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw. Firma prowadzi m.in. program Partnership for A Cleaner Environment (PACE), którego głównym celem jest zmniejszenie ogólnego wpływu na środowisko kluczowych partnerów Forda w globalnym łańcuchu dostaw. PACE umożliwia producentowi dzielenie się z ponad 50 strategicznymi dostawcami najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju tak, aby korzyści z nich płynące mogły być implementowane na całym świecie. Tylko w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, uczestnicy programu PACE planują w latach 2020-2030 zaoszczędzić w swoich globalnych operacjach około 689 milionów litrów wody.

 

Oprócz pełnego programu PACE, Ford uruchomił także w 2019 roku nową, usprawnioną wersję – FastPACE, aby aktywnie wspierać swoich partnerów w ramach łańcucha dostaw w zmniejszeniu ogólnego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki temu dostawcy w Chinach, Indiach, Tajlandii, a ostatnio także w RPA korzystają z zestawu narzędzi zawierającego setki wiodących praktyk umożliwiających m.in. zarządzanie emisjami, zużyciem energii, czy wody. Uczestnicy programu mają do dyspozycji również narzędzia sprawozdawcze służące do wprowadzania bazowych danych środowiskowych, wdrażania projektów oszczędnościowych oraz raportowania szacunkowych redukcji. Co ciekawe, globalni dostawcy FastPACE już dziś są na dobrej drodze do zaoszczędzenia szacunkowo 4 909 ton CO2 oraz ponad 90 milionów litrów wody w ciągu najbliższych trzech lat.

Źródło: Mototarget.pl

Reklama