Reklama

Odniesienie prezydenta do pomówień marszałka

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podczas konferencji prasowej odniósł się do pomówień marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego, skierowanych pod adresem prezydenta podczas audycji w Polskim Radiu Białystok. Pomówienia dotyczyły mającego się odbyć w Białymstoku marszu równości, który organizatorzy zaplanowali na 20 lipca.

                                                  

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Marszałka Artura Kosickiego mających miejsce w trakcie dzisiejszej, porannej audycji w Polskim Radiu Białystok, oświadczam, co następuje;

  1. Podnoszone przez Pana Marszałka wyłączenie zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej nie oznacza, iż wyżej wymienione organy zwolnione są z obowiązku stosowania prawa przy organizowaniu zgromadzeń lub też że korzystają z pierwszeństwa w ich organizowaniu.
  2. Zasady i tryb uzyskiwania zezwolenia na zorganizowanie zgromadzenia w pasie drogowym przez organy władzy publicznej, a więc i przez Pana Marszałka, określa ustawa Prawo o ruchu drogowym, nakładając na te organy znacznie bardziej restrykcyjne i liczne obowiązki, niż czyni to w stosunku do zwykłych obywateli ustawa Prawo o zgromadzeniach. Tak więc Pan Marszałek nie stoi ponad prawem.
  3. Rola organu gminy sprowadza się wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń o zamiarze zorganizowania zgromadzenia i opublikowania ich na BIP, a nie do wydawania zezwoleń na ich zorganizowanie.
  4. Art. 57 Konstytucji RP zapewnia każdemu obywatelowi wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać wyłącznie ustawa. Ewentualna interwencja organów władzy publicznej w wolność zgromadzeń może mieć charakter jedynie wyjątkowy.
  5. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem sądowym standard ochrony wolności zgromadzeń oraz powiązany z nim zakaz nierównego traktowania przez władze publiczne sprowadza się do następujących wytycznych:

a)     organy władzy publicznej mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie pokojowego zgromadzenia również wtedy, kiedy jego uczestnicy będą prezentować idee odmienne od poglądów większości, a dodatkowo takie zgromadzenie będą się starali zakłócić lub udaremnić uczestnicy kontrmanifestacji,

b)     przesłanki pozwalające na wydanie zakazu odbycia zgromadzenia nie mogą opierać się wyłącznie na ogólnych prognozach lub przypuszczeniach i muszą uwzględniać wartości i normy wyższego rzędu wynikające z Konstytucji RP i przepisów prawa międzynarodowego,

c)     przekonania religijne przedstawiciela organu władzy publicznej, w tym Prezydenta Miasta Białegostoku – nie dają mu podstawy prawnej do wydania zakazu odbycia zgromadzeni

6. Wobec mijających się z prawdą pomówień Pana Marszałka Artura Kosickiego o to, że Prezydent Miasta Białegostoku spowodował zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz przypisywanie mu niechrześcijańskiej postawy- podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne.

                                                      Tadeusz Truskolaski

                                                                                     Prezydent Miasta Białegostoku

Źródło: Urząd Miejski Białystok