Reklama

#OdkrywamyPodlaskieGminy – HAJNÓWKA

Hajnówka położona jest na skraju Puszczy Białowieskiej oraz w sąsiedztwie lasów – swój rozwój zawdzięcza między innymi drewnu. Miasto to rozwinęło się w okresie międzywojennym jako osiedle robotnicze. Powstała tu sieć kolei wąskotorowej służącej do transportu ściętych drzew. Po wybuchu I Wojny Światowej wycofujące się wojska rosyjskie ewakuowały tutejszą ludność w głąb Rosji, a na ich miejsce przybyli Niemcy, którzy wybudowali tu dwa tartaki, fabrykę suchej destylacji drewna i leśne kolejki wąskotorowe. Hajnowski tartak, czyli Zakłady Drzewne Lasów Państwowych powstały już w 1921 roku.

Nazwa miasta zawdzięcza swoje brzmienie strażnikowi królewskiemu, najprawdopodobniej Niemcowi – Haynym Heyne, zamieszkującemu uroczysko Skarbosławka pod koniec XVII w. Witold Tatarczyk – nauczyciel i historyk związany z Hajnówką, wskazuje na związek nazwy miasta ze słowem gaj, które w okolicznej gwarze wymawiane było jako 'haj’ i oznaczało pastwisko.

Prawa miejskie Hajnówka otrzymała w 1950 roku.

Bogata historia i atrakcyjne położenie miasta Hajnówka sprawiają, że jest to region warty zobaczenia. Współistnieją tu ze sobą dwie religie: katolicka i prawosławna. Wśród świątyń, które wzbogacają krajobraz miasta są Sobór Świętej Trójcy, Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego oraz Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wydarzeniem, z którym miasto jest kojarzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej odbywający się w Soborze.

Symbolem gminy Hajnówka jest żubr. Znajduje się on na herbie miasta oraz powiatu. Będąc w tym mieście warto zobaczyć pomnik żubra odlanego z brązu, który znajduje się na skwerze przed Urzędem Miejskim w Hajnówce jako wizytówka całego powiatu.

Gmina oferuje wiele atrakcji, jedną z ciekawszych jest przejażdżka kolejką wąskotorową do jeziora Topiło.

Na terenie gminy znajduje się Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa oraz Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej.

oprac.: Paulina Dulewicz

red.: Cezary Rutkowski

fot.: Kamil Timoszuk

źródło: Urząd Gminy w Hajnówce, Urząd Miasta Hajnówka, informacje o Hajnówce, atrakcje Podlasia

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama