Reklama

Odkrywamy Podlaskie Gminy – Jasionówka

Nazwa Jasionówka według jednej z opinii związana jest z drzewami – jesionami, gęsto porastającymi ten teren, tworzącymi ostępy leśne i gaje. Inna wersja etymologii nazwy wywodzi się od dobroczyńcy, właściciela dóbr jasionowsko-kalinowskich, Jana z Kurzeńca. Tę samą nazwę nosił jeden z dopływów rzeki Brzozówki.

Część gminy leży na terenie i w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Piękny krajobraz urozmaicają lasy, pagórki i łąki. Na rzece Brzozówce można spotkać tamy zbudowane przez bobry, w Parku Krajobrazowym chronione i rzadkie gatunki roślin oraz ptactwo niespotykane w innych rejonach kraju.

Jasionówka posiada wiele ciekawych zabytków historycznych i osobliwości przyrodniczych. Zachowany został zabytkowy układ przestrzenny miejscowości z XVI–XIX w., którego rozplanowanie oparto na typowym schemacie miasta magdeburskiego, dostosowanym do lokalnych warunków. Położona tam rezydencja Wołłowiczów została w XVIII i XIX w. sprzężona widokowo z miastem, tworząc charakterystyczny dla zespołów urbanistycznych z okresu późnego baroku układ miasto – dwór.

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama