Reklama

Oddział Neurologiczny w Choroszczy zostaje

Spotkanie odbyło się na wniosek organizacji związkowych, którym zależało na merytorycznej dyskusji i poprawie sytuacji oddziału. Wzięli w nim udział m.in. Eugeniusz Muszyc, przewodniczący PFZZ oraz Alina Szapućko, przewodnicząca Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”.

Uczestnicy spotkania podpisali się pod wspólnym apelem w sprawie zwiększenia finansowania oddziału, umorzenia zaległości szpitala oraz możliwości opłacania nadwykonań w cyklu miesięcznym, który trafi do Ministra Zdrowia, a także prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sytuacji Oddziału Neurologicznego będzie poświęcone także najbliższe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama