Reklama

Oddano hołd Żołnierzom Polski Podziemnej

W ramach obchodów prelekcję historyczną wygłosił dr Leszek Żebrowski. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wydarzenie słowno-muzyczne: „W hołdzie Narodowym Siłom Zbrojnym”.

Organizatorem wydarzenia byli: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Białystok oraz Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

W uroczystości wzięli udział także: Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki oraz Beata Pietruszka, podlaski kurator oświaty.

***

Za dzień powstania Narodowych Sił Zbrojnych przyjmuje się datę 20 września 1942 r., kiedy to płk Ignacy Oziewicz wydał rozkaz, w którym zawiadamiał o objęciu funkcji pierwszego komendanta głównego NSZ. Zwierzchnictwo polityczne nad NSZ sprawowała Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna (TNRP).

Faktycznie proces formowania NSZ rozpoczął się w lipcu 1942 r. Najważniejszymi pionami w walce z okupantem były wywiad i propaganda. Działaniami wywiadu NSZ kierował II Oddział Sztabu, który zbierał materiały dotyczące całokształtu życia pod okupacją niemiecką. Pozyskane informacje były niejednokrotnie przesyłane wywiadowi AK.

Paulina Tołcz
red.: Aneta Kursa
fot.: Władysław Tokarski 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama