Reklama

Od przemytu ludzi po hodowlę halucynogennych grzybów

W ramach prowadzonego śledztwa przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Narewce pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hajnówce w sprawie przemytu ludzi przeszukano miejsce  zamieszkania podejrzanych. W ramach pomocy prawnej przeszukania pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w miejscowości Wieliczka dokonali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie oraz Policji z Krakowa. W trakcie czynności ujawniono i zabezpieczono komputery, telefony komórkowe, dokumenty jak również środki finansowe. Prawdziwym zaskoczeniem okazała się jednak pełna linia produkcyjna grzybów halucynogennych. Waga zabezpieczonych grzybni wraz z suszem wynosiła ponad 2 kg, a jej wartość czarnorynkowa to ponad 100 tys. zł.


Dalsze czynności w sprawie organizowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom prowadzi Placówka SG w Narewce. W związku ze sprawą zatrzymany mężczyzna – obywatel Ukrainy, został decyzją Sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Natomiast dalsze postępowanie w sprawie posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych prowadzą Policjanci z Krakowa.Podlaska Straż Graniczna

Reklama