Reklama

„Ocalić od zapomnienia” – podpisano umowy na dofinansowanie konserwacji lub renowacji kapliczek

– Dziękuję, że odpowiedzieliście na nasz apel, że wzięliście udział w tym przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy przykładem, że w naszym regionie nie tylko dużo się mówi o dbałości o zabytkach, ale też dużo się w tym zakresie robi – mówił podczas konferencji marszałek, zwracając się do autorów dofinansowanych przedsięwzięć. – Dziękuję, że macie chęci i jesteście wytrwali w działaniach jeśli chodzi o kształtowanie naszego dziedzictwa narodowego, dbania o tradycję – dodał.

Dofinansowane projekty zostały zgłoszone w ramach zakończonego na początku września naboru w pierwszej edycji otwartego konkursu ofert „Podlaskie Kapliczki 2022 – ocalić od zapomnienia”. Organizując konkurs, zarząd województwa chciał wypełnić lukę w zakresie działań dotyczących dziedzictwa narodowego.

– Wszystkie działania, które Zarząd Województwa Podlaskiego realizuje w obecnej kadencji, jeśli chodzi o renowację zabytków, są bardzo szerokie. Brakowało nam jednak środków na to, z czego słynie nasze województwo, na przydrożne krzyże i kapliczki, żeby doprowadzić je do świetności – mówił marszałek.

W związku z tym obiekty zgłoszone w konkursie nie musiały mieć statusu zabytku, ale powinny mieć wartość artystyczną lub historyczną. Największe dofinansowanie w ramach konkursu – 30 tys. zł – otrzymało Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski.  

– Dofinansowanie przeznaczymy na remont przepięknej kapliczki w miejscowości Dzierzbia. To miejsce kultu religijnego, ale także spotkań mieszkańców tej miejscowości – powiedziała Katarzyna Dzikowska ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski.

Przydrożna kapliczka znajduje się na terenie pozostałości po zabytkowym zespole dworsko-folwarcznym w miejscowości Dzierzbia.

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama