Reklama

Obudzić metropolię

  Prezydent Truskolaski w swojej kampanii obiecywał obudzenie Białegostoku. Teraz wspólnie ze Starostą Powiatowym nasi samorządowcy chcę wreszcie obudzić całą metropolię białostocką. Trzeba pamiętać, że w powiecie białostockim w 15 gminach mieszka 140 tys. mieszkańców.

  Pomysły o stworzeniu obszaru metropolitalnego co jakiś czas pojawiały się na początku kolejnych kadencji samorządu. Jednak tym razem, w obliczu możliwości pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej współpraca między gminami może przynieść wymierne korzyści. Dla naszego miasta duże znaczenie ma choćby spojna infrastruktura dróg powiatowych czy czysta rzeka Supraśl, która dostarcza naszej aglomeracji pitną wodę. Cykliczne zanieczyszczenie wody oraz brak melioracji rzeki powoduje ze w lecie Wodociągi Białostockie mają problemu z
dostarczeniem mieszkańcom czystej wody ze względu na zanieczyszczenie ujęć
wody w rzece Supraśl.

  W tej chwili coraz więcej osób pracujacych w Białymstoku codziennie dojeżdża do stolicy województwa choćby z niedalekiej Czarnej Białostockiej przypominał Wicestarosta
Powiatu Białostockiego Adam Kamiński. . Każda z gmin wiąże z wzajemną współpracą określone nadzieje. Tadeusz Truskolaski, który jest postrzegany jako specjalista od pozyskiwania środów unijnych przypominał, że wnioski partnerskie w Unii sa zawsze wyżej oceniane niż jednostkowe.
Uczestnicy spotkania postanowili, że Prezydent wspólnie ze Starostą wystąpią do Marszałka Woj. Podlaskiego o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do poprawy stanu czystości rzeki Supraśl. Kolejne spotkania będa sie odbywały cyklicznie, co kwartał.

https://www.bstok.pl/up/news/1058_1.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1058_2.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1058_3.jpg

Reklama