Reklama

Obraz świata roślin we frazeologii i przysłowiach. Międzynarodowe sympozjum na Uniwersytecie w Białymstoku

– Stałe połączenia wyrazowe mające w składzie nazwy roślin odwołują się do obszaru rzeczywistości pozajęzykowej o silnym osadzeniu kulturowym, do wyobrażeń powszechnie znanych przedstawicieli flory. Przykłady w polszczyźnie: chłop jak dąb, trząść się jak osika, czerwony jak pomidor. Szeroko rozumiana frazeologia roślinna może być przedstawiana w różnych perspektywach badawczych, czego przykładem będą wystąpienia prelegentów. Poza głównym tematem poruszone zostaną również ogólne kwestie związane ze stałymi połączeniami wyrazowymi, głównie frazeologizmami i przysłowiami – zapowiada dr hab. Joanna Szerszunowicz prof. UwB, koordynator merytoryczny sympozjum.

Wydarzenie organizowane jest przez Międzynarodowy Ośrodek Badań Frazeologicznych i Paremiologicznych działający na  Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Zagrzebskim (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komitet  Frazeologii Chorwackiej i Porównawczej).

Sympozjum odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Blackboard. Obradom mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani. Program oraz linki do poszczególnych sesji można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Białymstoku, w zakładce Nauka / Konferencje.

Poniżej znajduje się program sympozjum.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku
oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Kamil Timoszuk

Reklama