Reklama

Obradowało Łomżyńskie Forum Samorządowe

Program gospodarczy zaprezentowany ma być w sobotę (15.05) podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, tymczasem niektóre jego punkty zdradził Jarosław Gowin na spotkaniu z samorządowcami zrzeszonymi w Łomżyńskim Forum Samorządowym.

– Nie jestem wprawdzie upoważniony do przedstawiania szczegółów planu, ale mogę powiedzieć, że znacząco wzrośnie kwota wolna od podatku – powiedział wicepremier podczas przemówienia do członków Forum.

Zastrzegł jednocześnie, że ta wiadomość niekoniecznie ucieszy samorządy, do których trafia część pięniędzy z podatku dochodowego mieszkańców. Zapowiedział jednocześnie, że tak chętnie wykorzystywany przez samorządowców Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych stanie się corocznym budżetem wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego.

– Prognozy dla Polski są optymistyczne – mówił wicepremier i zachęcał lokalnych włodarzy do przystąpienia do Programu Społecznych Inicjatywy Mieszkaniowych, zakładającego wsparcie dla komunalnego budownictwa mieszkaniowego na państwowych gruntach. – Zachęcam byście państwo samorządowcy wzięli udział w tym programie. Dotychczasowe tego typu próby, wychodziły różnym rządom w sposób, delikatnie mówiąc umiarkowany. Tym razem będzie inaczej. Zaproponowaliśmy zupełnie inny sposób finansowania. Środki są przekazane zaliczkowo a zwrot kosztów sięga 60 proc. – przekonywał Jarosław Gowin

– Dla nas jest niezwykle ważne, żeby można było spotkać się z grupą samorządowców, którzy mówią jednym głosem – mówił obecny na spotkaniu Marcin Czyża, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wiceszef PARPu prezentował i promował założenia nowego programu Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027.

– Jeszcze do niedawna nie było pewne, czy program ten będzie w nowej perspektywie, dziś możemy powiedzieć niemal na sto procent, że tak się stanie – mówił Czyża. – Mamy badania, z których wynika, że każda zaangażowana złotówką czy euro ma większą stopę zwrotu w ramach tego programu niż w ramach innych programów realizowanych w całej Polsce.

Spotkanie delegatów Łomżyńskiego Forum Samorządowego, w którym gościnnie uczestniczyli także wicemarszałek województwa Stanisław Derehajło oraz wicewojewoda podlaski Marcin Sekściński, było także okazją do przedstawienia planów i realizacji projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie. To między innymi: konferencje międzynarodowe, wsparcie szkolnictwa zawodowego, promocja nauki wśród dzieci i młodzieży, a także działalności kulturalnej, senioralnej i prozdrowotnej. Łączna wartość realizowanych przez Forum projektów to ponad 30 mln zł. Wartość projektów, które czekają na rozstrzygnięcie, to prawie 750 mln zł.

Głównym, statutowym zadaniem Łomżyńskiego Forum Samorządowego jest inspirowanie i podejmowanie inicjatyw rozwojowych, społecznych, gospodarczych służących rozwiązywaniu problemów samorządów i ich społeczności. Realizujemy zadania dotyczące kultury i tradycji, rynku pracy, przedsiębiorczości, edukacji, aktywizacji i integracji w celu podnoszenia jakości ich życia.

Mariusz Rytel
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Maciej Gryguc

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama