Reklama

Obradowała rada społeczna WOPiTU w Łomży

Trudny rok kończy się na plusie. Nadchodzi kolejny, może być jeszcze trudniejszy. Podsumowaniem roku 2022 i prognozami na 2023 zajęła się w piątek 30 grudnia społeczna rada Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (WOPiTU). Jej przewodniczącym jest wicemarszałek Marek Olbryś.


– To wiodący w tej dziedzinie ośrodek w województwie. W mijającym roku poszerzył swoją działalność o Zakład Opiekuńczo – Lecznicy (ZOL) dla osób przewlekle chorych. Zajmuje się także, z dobrymi efektami, zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży – podkreślał wicemarszałek Marek Olbryś.

Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez Renatę Szymańską, dyrektor WOPiTU, rok 2022 przyniósł nowe wyzwania w odpowiedzi na regulacje ustawowe oraz potrzeby mieszkańców regionu. Do najważniejszych zadań należało dołączenie do ośrodka kolejnych organizacyjnych jednostek w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, a przede wszystkim kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na poprowadzenie od połowy roku ZOL-u.

 – Nie narzekam. Mimo wszelkich trudności rok kończymy z dodatnim wynikiem i z nowymi doświadczeniami – mówiła dyrektor Renata Szymańska.

Członkowie rady omówili też wstępną prognozę finansową placówki na 2023 rok. Już wiadomo, że sytuacja może być trudniejsza wobec rosnących cen towarów i usług, a także zapowiadanych podwyżek płacy minimalnej oraz płac w ochronie zdrowia. 

Zasadniczym źródłem przychodów WOPiTU jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uzupełniają to dotacje m. in. z urzędu marszałkowskiego (choć nie mogą dotyczyć płac, a np. uzupełnień sprzętu czy poprawiania infrastruktury obiektów przy ul. Skłodowskiej-Curie). Dochodzą do tego fundusze przekazywane przez gminy, które wydawane są na konkretne potrzeby, np. alkomaty, klimatyzatory czy materiały biurowe. Wśród najbardziej zaangażowanych samorządów są m. in. Szepietowo, Nowogród i Piątnica, ale też Wyszków czy Ostrołęka. Brakuje natomiast na tej liście miasta i gminy Łomża, choć stąd pochodzi większość pacjentów.

Dyrektor Renata Szymańska poszukuje oszczędności, ale też rozważa nowe kierunki pozyskiwania funduszy, przede wszystkim na potrzeby ZOL i opieki nad dziećmi i młodzieżą od sponsorów, kolejnych samorządów czy za sprawą stowarzyszenia, które mogłoby się ubiegać u fundusze krajowe lub unijne.

Rok 2023 powinien także przynieść odpowiedź co z dawną siedzibą WOPiTU przy ul. Rybaki, która ostatnio we współpracy z Caritas Diecezji Łomżyńskiej stała się schronieniem dla uchodźców z Ukrainy. Renata Szymańska chciałaby tam przenieść cały blok opieki nad dziećmi i młodzieżą, ale obiekty wymagają ogromnych nakładów na remonty. 

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama