Reklama

Obchody Dnia Niepodległości w Nowoberezowie

Występ słowno-muzyczny: „Wspomnienie o Marszałku Józefie Piłsudskim” zaprezentowali: Ewa Dałkowsa (słowo) i Dominik Rosłon (pianino).
Podczas trwania uroczystości zaprezentowana została także ekspozycja: „Józef Piłsudski Honorowy Obywatel. Wystawa w 100. rocznicę nadania honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku Józefowi Piłsudskiemu” przygotowana przez białostockie Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN.

W uroczystościach udział wzięli także m.in. senator Jacek Bogucki, wojewoda Bohdan Paszkowski, Józef Mozolewski – przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.

Organizatorem wydarzenia byli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (IPN), Związek Piłsudczyków Okręg Białystok oraz Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Paulina Tołcz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: IPN Natalia Krzywicka

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama