Reklama

Obchody 100-lecia Izb Lekarskich w Polsce

– Obchodzicie państwo wspaniałą rocznicę 100-lecia izb lekarskich. Izby to miejsca integracji środowiska medycznego, ale przede wszystkim płaszczyzna do wymiany doświadczeń i umiejętności – mówił Artur Kosicki.

Jak podkreślił, zawód lekarza to wielka odpowiedzialność i ciężka praca.

– To od was zależy życie i zdrowie mieszkańców nie tylko województwa, ale i wszystkich Polaków. Tym bardziej gratuluję i życzę wielu sukcesów – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym – zaznaczył, zwracając się do uczestników jubileuszu.

100 lat minęło

Rys historyczny przedstawił Henryk Grzesiak, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Jak przypomniał, 2 grudnia 1921 r., po trzech latach od odzyskania niepodległości, Sejm RP uchwalił ustawę „O ustroju i zakresie działania izb lekarskich”. To ona zaczęła kształtować sprawy środowiska medycznego w ramach niezależnej państwowości.

Henryk Grzesiak odniósł się także do miejsca lekarza w dzisiejszym świecie. Dowodził jak trudny i obciążający psychicznie to zawód.

– Ta praca wymaga wyjątkowej wrażliwości, empatii, ale także zdolności do szybkiego regenerowania sił – podkreślał. – Zapewne dlatego wśród lekarzy było i jest tak wielu malarzy, muzyków, poetów, którzy swoimi pozazawodowymi zdolnościami potrafią zaskakiwać nawet swoich najbliższych.

W podziękowaniu za zdrowie

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia. Honorowe Odznaki Województwa Podlaskiego marszałek Artur Kosicki przekazał: Iwonie Ludmile Jakubowskiej, Romualdowi Tomaszowi Knasiowi, Januszowi Antoniemu Poznańskiemu oraz Januszowi Zawistowskiemu.

– Serdecznie gratuluję odznaczonym. Są to osoby nie tylko zasłużone dla działalności Izby Lekarskiej w Białymstoku, ale dla całej ochrony zdrowia w naszym województwie – podkreślał. Docenił też medyków za wzorową postawę podczas panowania pandemii. – To państwo, bardzo często narażając zdrowie, czasami życie swoje i swoich bliskich pokazali, jak ważny jest zawód lekarza.

Janusz Antoni Poznański przyznał, że jest to jedno z najważniejszych wyróżnień, jakie otrzymał w swojej karierze lekarskiej.

– Dziękuję marszałkowi województwa za dostrzeżenie, uhonorowanie ludzi, którzy przez lata pełnili funkcje w samorządzie lekarskim, a także ludzi, którzy wiele lat oddali na rzecz mieszkańców naszego regionu – podkreślał. – To lokalne odznaczenie dla lekarza, który pracuje tutaj całe swoje życie.

Wręczono także Medale Izby Lekarskiej Gloria Artis Medicinae-Chwała Sztuce Medycznej oraz monety okolicznościowe przygotowane przez Naczelną Izbę Lekarską w podziękowaniu za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19.

Po części uroczystej rozpoczęły się obrady XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Zaprezentowano podczas nich projekt budżetu na 2022 r. W dalszej części odbędzie się m.in. głosowanie nad absolutorium Okręgowej Rady Lekarskiej oraz wybór Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Uroczystość zgromadziła kilkudziesięciu przedstawicieli świata lekarskiego z całego regionu. Uczestniczyli w niej także m.in. wojewoda Bohdan Paszkowski, Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, Ryszard Mońdziel – prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku oraz Jowita Natalia Grochowska – dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Spotkanie uświetnił koncert chóru Medicoro.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama