Reklama

O sytuacji w ochronie zdrowia na posiedzeniu WRDS

Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność i zarazem przewodniczący prezydium Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku zaznaczył, że temat sytuacji w ochronie zdrowia jest niezwykle istotny, zwłaszcza w perspektywie sytuacji epidemiologicznej w kraju i województwie podlaskim.

– Służba zdrowia to jest filar społeczny każdego narodu. Jeśli kondycja zdrowotna obywateli jest dobra, to można pokonywać różnego rodzaju problemy. A jeżeli „kulejemy” w zakresie ochrony zdrowia, to i kondycja społeczna jest cienka – stwierdził.

O funkcjonowaniu Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego mówił Mirosław Sienkiewicz, przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW). Podkreślił, że w województwie podlaskim działa czterech dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego, a samych zespołów jest 57.

– Na tle kraju wypadamy w tym względzie bardzo dobrze, bo w Polsce jest od 13 do 35 proc. zespołów specjalistycznych, a my mieścimy się w tym pułapie 35 proc. ­– zaznaczył.

Poinformował, że podczas pandemii zostały uruchomione dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego: trzy w Białymstoku, kolejne w Suwałkach, Nowogrodzie, Korycinie i Krynkach. A na zadania wszystkich zespołów przeznaczono w 2022 r. blisko 111 mln zł. 

Z kolei Ewa Feszler, dyrektor Wydziału Polityki Społeczne PUW, mówiła o stanie kadrowym w podlaskich szpitalach. Poinformowała (na podstawie danych z lat 2019-2021), że widoczny jest niewielki wzrost zatrudnienia kadry medycznej. Na 100 tys. mieszkańców województwo podlaskie zajmuje teraz 2. miejsce pod względem liczby dentystów, 5. miejsce – pod względem liczby lekarzy, 6. miejsce – położnych i 8. – pielęgniarek.

Największe zapotrzebowanie kadrowe w regionie odczuwalne jest w dziedzinie chorób wewnętrznych, psychiatrii, położnictwie i ginekologii, medycynie pracy, geriatrii, audiologii i foniatrii, a także chorób zakaźnych.

Uczestnicy posiedzenia poruszyli także kwestię sytuacji finansowej szpitali oraz urealnienia wycen świadczeń medycznych. W obradach udział wziął m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Paulina Tołcz
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Paweł Krukowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama