Reklama

O problemach MŚP na seminarium w Zwolle

Podczas seminarium Komisji ECON – w Zwolle (Holandia) – członkowie Komitetu Regionów dyskutowali o regionach i miastach wspierających zrównoważony i odporny wzrost małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na piętrzące się problemy i nowe wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorcy, zwracał uwagę prezydent Białegostoku i sprawozdawca Komitetu Regionów Tadeusz Truskolaski.   

Uczestnicy seminarium (23 września) podczas debaty zwrócili uwagę na głęboki kryzys charakteryzujący się poważnymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw i na rynku pracy. Aby złagodzić skutki kryzysu dla MŚP, UE podjęła bezprecedensowe działania, łącząc środki nadzwyczajne ukierunkowane na perspektywę krótkoterminową (programy wspierania płynności i zatrudnienia, tymczasowe ramy pomocy państwa) i długoterminową (NextGenerationEU).

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku oraz koordynator Grupy EA do Komisji ECON, wziął udział w pierwszej sesji dotyczącej europejskich działań politycznych na rzecz silniejszych i bardziej odpornych MŚP w coraz bardziej niestabilnym świecie.

– Rosnące problemy z dostępnością kredytu i obsługą zadłużenia, rekordowe ceny energii, opóźnienia w płatnościach, wysoka inflacja i skokowy wzrost kosztów prowadzenia biznesu, biurokracja, ciągle zmieniające się przepisy i coraz większy brak zaufania przedsiębiorców do rządów i urzędów – to są główne problemy i wyzwania małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział Tadeusz Truskolaski.

Prezydent podkreślał, że mikro-małe i średnie przedsiębiorstwa są solą naszej ziemi. Przedsiębiorstwa, które liczą do 250 osób, których obroty są niższe niż 50 mln euro stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE. Odpowiadają za ponad połowę PKB UE. Jest to bardzo ważna grupa, aczkolwiek silnie zróżnicowana. Wymienił przygotowane w UE narzędzia wspomagające wybrane obszary funkcjonowania MŚP takie, jak Sieć Enterprise Europe Network, Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców, Access2Finance, Access2Markets oraz eCertis.

– Proszę zauważyć jakże dramatycznie zmieniła się sytuacja firm na przestrzeni ostatnich trzech lat, jak bardzo wzrosła skala wyzwań i problemów w sektorze MŚP. Nie będzie przesady, jeśli powiem Państwu teraz, że takiej kumulacji zagrożeń dla biznesu nie było w Europie od dekad, i to dotyczy małych i średnich firm ze wszystkich europejskich krajów – przekonywał Tadeusz Truskolaski.

Prezydent Białegostoku mówił również o źródłach niepewności dla przedsiębiorców. Podkreślał znaczenie rosnących problemów z dostępnością kredytu i obsługą zadłużenia, rekordowych cen energii, opóźnień w płatnościach, wysokiej inflacji i skokowego wzrostu kosztów prowadzenia biznesu, wojny w Ukrainie. Do tego dochodzi jeszcze jeden element – rosnąca biurokracja, ciągle zmieniające się przepisy i coraz większy brak zaufania przedsiębiorców do rządów i urzędów.

– W 2019 roku byłem sprawozdawcą opinii dotyczącej nowej europejskiej strategii dla MŚP. W pracach nad tą opinią koncentrowaliśmy się na jak najlepszym przygotowaniu nowych wspólnotowych ram dla polityki spójności, aby lepiej służyły potrzebom przedsiębiorstw. Postulowaliśmy między innymi większą elastyczność między funduszami, przekierowanie większej liczby środków z programów operacyjnych dla sektora MŚP oraz uproszczenie procedur pozyskiwania środków. Wymagaliśmy ujednolicenia i integracji różnych europejskich instrumentów oraz programów wsparcia dla MŚP – przypomniał prezydent.

Jako sprawozdawca Komitetu Regionów ds. MŚP prezydent Białegostoku zgodził się z Komisją Europejską, że różnice regulacyjne są szczególnie ważne dla MŚP, w tym przedsiębiorstw typu start-up i scale-up, innowatorów i promotorów nowych modeli biznesowych. Podkreślił, że szczególnie MŚP mają ograniczone możliwości administracyjne i ludzkie, aby móc poradzić sobie ze złożoną biurokracją. Główną barierą we współpracy transgranicznej na jednolitym rynku jest certyfikat A1, w przypadku którego są czasochłonne formalności, jakich należy dopełnić w przypadku delegowania pracowników. Te formalności mogłyby w konsekwencji znacznie ograniczyć działalność transgraniczną, a tym samym znacznie utrudnić funkcjonowanie jednolitego rynku. W związku z tym Komitet wezwał Komisję do działania proaktywnego i wraz z prawodawcami UE zapewnienia uproszczenia istniejących procedur wydawania świadectw A1 w regionach przygranicznych.

Opracowanie: Agnieszka Błachowska

Reklama