Reklama

Nowy eksponat w sali tradycji POSG

Emisja banknotu o wartości nominalnej 20 zł to szczególna forma uznania dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego strzegących polskich granic.

Na przedniej stronie banknotu zostały zaprezentowane sylwetki funkcjonariusza Straży Granicznej oraz żołnierza Wojska Polskiego, a także fragment mapy Polski. Strona odwrotna banknotu przedstawia wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej według wizerunku znajdującego się na polskim słupie granicznym oraz śmigłowiec Policji na tle krajobrazu terenów położonych przy polskiej granicy wschodniej.

W sali tradycji prezentowana jest postać Patrona Oddziału gen. dyw. Henryka Minkiewicza oraz historia formacji granicznych od 1918 r. do czasów współczesnych. Eksponowane są artefakty poświęcone żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy padli ofiarą Zbrodni Katyńskiej. Największa część ekspozycji dotyczy 30-letniej historii Podlaskiego Oddziału SG, która jest przedstawiona za pomocą plansz graficznych, przedmiotów zgromadzonych w gablotach, a także mapy z wykazem placówek SG w latach 1991 – 2021.

Reklama