Reklama

Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Choroszczy

To miejsce, gdzie pacjent otrzyma pomoc bez skierowania, bez wcześniejszego zapisywania się na wizytę. Do Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) pacjent można udać się z każdym problemem psychicznym, który go trapi. Od 1 marca br. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zakontraktował centrum w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.


Pomoc udzielana przez CZP jest bezpłatna i może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Centrum udziela pomocy:

 • czynnej – obejmującej leczenie i wsparcie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów,
 • długoterminowej – leczenia stacjonarnego na oddziale (opieka całodobowa),
 • krótkoterminowej – osobom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi,
 • doraźnej – osobom w stanach nagłych i przypadkach pilnych (nagłe, nieprzewidziane pogorszenie stanu zdrowia, wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych, leczniczych),
 • konsultacyjnej.

Z pomocy CZP mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne. Również członkowie rodzin, a także bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ od 1 marca br. zakontraktował również CZP w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

W sumie w regionie jest siedem takich centrów. Poniżej ich lista:

 1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, Konstytucji 3 Maja 34, PZK
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce:
 • Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, PZK
 • Siemiatycze, ul. Szpitalna 8. PZK
 1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11, PZK
 2. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach:
 • Suwałki, ul. Szpitalna 62, PZK
 • Augustów, ul. Komunalna 2. PZK
 1. REVIT Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. Swobodna 38, PZK (całodobowy)
 2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku:
 • Białystok, ul. Wołodyjowskiego 2, PZK
 • Białystok, ul. Marii Skłodowskiej 24A
 1. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy:
 • Choroszcz, Pl. Dr Zygmunta Brodowicza 1,
 • Białystok, ul. Radzymińska 2, PZK

źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama