Reklama

Nowe Centrum Opiekuńczo – Terapeutyczne „Jasny Cel” oficjalnie otwarte

W 2007 roku powstało przedszkole, a w 2012 roku szkoła podstawowa, w 2020 roku szkoła przysposabiająca do pracy. Wówczas członkowie stowarzyszenia zaczęli też myśleć o otwarciu miejsca dla podopiecznych, którzy po skończeniu szkoły ponadpodstawowej tak naprawdę są pozostawieni sami sobie.

– Podjęliśmy działania, aby pozyskać środki na remont od urzędu marszałkowskiego. Udało się je pozyskać z obecnym tutaj marszałkiem. Podpisaliśmy z nim umowę na realizację projektu i w styczniu poprzedniego roku zaczęliśmy remont, który trwał niecały rok – zaznaczał Andrzej Jacek Reszuta.

Utworzenie centrum sprawiło, że stowarzyszenie będzie mogło objąć opieką również osoby dorosłe.

Nowy budynek został pozbawiony wszelkich utrudnień i przeszkód architektonicznych, aby umożliwić podopiecznym placówki odpowiednią przestrzeń, swobodę ruchów i manewrowania. Specjaliści ze stowarzyszenia zapewniają podopiecznym różne formy aktywnego spędzania czasu, rozrywki i kontakt z innymi ludźmi. Wszystko po to, aby dążyć do zapobiegania odizolowaniu osób z niepełnosprawnościami od społeczeństwa. Z kolei odpowiednio dobrana terapia rehabilitacyjna umożliwia maksymalnie wysoki poziom ich usamodzielnienia się.

To nie pierwsze wsparcie z funduszy unijnych dla stowarzyszenia „Jasny cel”. W 2019 r. obecny zarząd przekazał 660 tys. zł na termomodernizację siedziby organizacji.

Podczas spotkania prof. Wiesław Wróbel przybliżył historię powstania budynku oraz historię ulicy Św. Rocha.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama