Nowe autobusy dla Białegostoku

25 października na placu przed Teatrem Dramatycznym odbędzie się uroczyste przekazanie naszemu miastu nowych autobusów.
autor: Bstok.pl

Reklama