Reklama

Nowatorska operacja w szpitalu klinicznym w Białymstoku

Ucisk więzadła łukowatego na pień trzewny jest przyczyną rozwoju zespołu MALS (median arcuate ligament syndrome, zespół Dunbara), objawiającego się silnym poposiłkowym bólem brzucha, mogącym prowadzić do poważnych powikłań, w tym niedożywienia oraz tętniakowatego poszerzenia naczyń trzewnych. Technicznie operacja polega na przecięciu pasma łącznotkankowego uciskającego pień trzewny (tętnicę śledzionową, żołądkową lewą oraz wątrobową właściwą) przy ujściu od aorty brzusznej. Te naczynia odpowiadają za prawidłowe ukrwienie większości narządów jamy brzusznej, ich uszkodzenie w kilka sekund może prowadzić do zagrażającego życiu krwawienia.

Dotychczas ten rodzaj zabiegu chirurgicznego był przeprowadzany sposobem klasycznym, czyli laparotomią. Zastosowanie techniki laparoskopowej pozwala na szybszy powrót chorego do zdrowia, zmniejszenie pooperacyjnych dolegliwości bólowych, mniejsze ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych oraz pozostawia lepszy efekt kosmetyczny.

Przeprowadzenie zabiegu sposobem laparoskopowym umożliwiło wypis ze szpitala 67. letniej pacjentki już w pierwszej dobie po operacji z zaleceniami dalszej opieki pod kontrolą przyklinicznej Poradni Chirurgicznej.

Taka operacja została wykonana po raz pierwszy w regionie. Do tej pory metodą minimalnie inwazyjną wykonano dwa takie zabiegi w Polsce, na świecie również należą do rzadkości.

źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Piotr Babulewicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama