Reklama

Nielegalni migranci na granicy polsko – litewskiej

W sobotę patrol z Placówki SG w Sejnach wspólnie z funkcjonariuszem Policji w miejscowości Krejwiany zatrzymał do kontroli Renault na polskich tablicach rejestracyjnych. Okazało się, iż oprócz kierowcy i pasażera – obywateli Ukrainy, w aucie podróżują również Somalijczyk i dwóch Irakijczyków, którzy posiadali przy sobie jedynie karty rejestracji z ośrodka dla cudzoziemców na Litwie. Ustalono, że wszyscy podróżni w godzinach porannych przekroczyli polsko – litewską.

W niedzielę zatrzymano kolejnych trzech kurierów. Najpierw około drugiej w nocy patrol z Placówki SG w Gołdapi (Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej) w miejscowości Krejwiany zatrzymał do kontroli pojazd marki Renault na polskich numerach rejestracyjnych. Dwaj obywatele Ukrainy w samochodzie przewozili 8 obywateli Afganistanu i 2 Tadżykistanu. Po kilkunastu godzinach ponownie w Krejwianach funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce Tartak zatrzymali do kontroli obywatela Polski podróżującego citroenem. Okazało się, iż w jego aucie znajduje się 6 Irakijczyków. Żaden z pasażerów nie posiadał dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

Zgodnie z Art. 264. § 3 Kodeksu Karnego „Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do krajów Schengen na 5 lat.

  • Cudzoziemcy ujawnieni przy granicy polsko-litewskiej
    Cudzoziemcy ujawnieni przy granicy polsko-litewskiej

Reklama

Reklama