Reklama

Nielegalne przekroczenie granicy

Egipt, Afganistan, Iran, Syria, Indie, Maroko, Sudan, Etiopia i Erytrea – obywatele tych państw podjęli wczoraj próbę nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. Cudzoziemcy ujawnieni zostali przez patrole z Placówek SG w Dubiczach Cerkiewnych, Krynkach, Bobrownikach, Narewce, Czeremsze, Kuźnicy, Białowieży i Mielniku. 21 Egipcjan nielegalnie przekroczyło granicę polsko – białoruską wykorzystując tory kolejowe w rejonie Kuźnicy. Zostali podwiezieni w to miejsce przez służby białoruskie. Z  kolei  na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Krynkach 14 Syryjczyków aby dostać się na terytorium naszego kraju pokonało rzekę graniczną Świsłocz przy użyciu pontonu.


Funkcjonariusz z Placówki SG w Bobrownikach zatrzymali również jednego kuriera. W  rejonie miejscowości Waliły Stacja przystąpili do kontroli osobowego peugeota. Okazało się, iż obywatel Ukrainy zmierzał w rejon granicy państwowej odebrać grupę migrantów, którzy nielegalnie dostali się na terytorium Polski.   


Od początku 2023 r zatrzymano już 124 pomocników i organizatorów  w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Podlaska Straż Graniczna

Reklama