Reklama

„Nie zapominajmy o Miejscu Świętym w Brzeźnicy”. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 12 września 2023 r. Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Nie zapominajmy o Miejscu Świętym w Brzeźnicy” – z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


W dniu 12 września 2023 r. Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Nie zapominajmy o Miejscu Świętym w Brzeźnicy” –  z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.wiewiora@podlaskie.eu w terminie od dnia 13 września 2023 r. do dnia 19 września 2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama