Reklama

,,Nasza tradycja świąteczna” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 29 listopada 2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach „Łapiczanki” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Nasza tradycja świąteczna” – z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


W dniu 29 listopada 2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach „Łapiczanki” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Nasza tradycja świąteczna” – z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama