Reklama

Najlepsze szkoły średnie

II Liceum Ogólnokształcące i Technikum Elektryczne w Białymstoku ponownie zostały najlepszymi szkołami średnimi w regionie. Miesięcznik i Fundacja Edukacji „Perspektywy” co roku aktualizują ranking najlepszych szkół średnich w Polsce. W tej edycji wzięto pod uwagę dane z 1256 liceów ogólnokształcących oraz 1165 techników.

W opublikowanym 11 stycznia prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy” już po raz 24 przedstawiono listę najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Podobnie jak przed rokiem najlepszym liceum w Podlaskiem zostało II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. W kategorii szkół technicznych pozycję lidera utrzymało Technikum Elektryczne w Białymstoku.

– Ranking „Perspektyw” jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych zestawień w Polsce, dlatego bardzo się cieszę, że nasze szkoły zajmują w nim wysokie pozycje – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Gratuluję uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom tych szkół. To ich zasługa.

Ranking liceów i techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach/technikach. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a w przypadku techników także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Tytułem Złotej Szkoły uhonorowano cztery białostockie licea ogólnokształcące oraz jedno technikum:

Szkoła Pozycja w kraju Pozycja w województwie
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej 13 1
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 35 2
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 171 4
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta 190 6
Szkoła Pozycja
w kraju
Pozycja w województwie
Technikum Elektryczne 73 1

Tytuł Srebrnej Szkoły otrzymały dwa białostockie licea ogólnokształcące oraz jedno technikum :

Szkoła Pozycja w kraju Pozycja w województwie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 298 9
Akademickie LO Politechniki Białostockiej 342 12
Szkoła Pozycja
w kraju
Pozycja w województwie
Technikum Handlowo-Ekonomiczne 104 2

Anna Kowalska

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama