Reklama

Najbliższe wydarzenia kulturalne w Muzeum Podlaskim

Warsztaty kolażu, anielskie wizerunki w Muzeum Ikon w Supraślu, podróż w kierunku Azji – to tylko niektóre z propozycji przygotowanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydarzeń skierowaną do małych i dużych wielbicieli wydarzeń kulturalnych.


STRAŻNICY PRZESZŁOŚCI

SPOTKANIE Z LITERATURĄ – JULIUSZ SŁOWACKI
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku, ul. Świętojańska 17

12 marca, godz. 11

Bohaterem trzeciego spotkania będzie Juliusz Słowacki – wybitny twórca doby romantyzmu, autor takich dzieł jak „Kordian”, „Balladyna”. W trakcie spotkania odnajdziemy odpowiedzi na pytania związane z biografią pisarza m.in. czy Juliusz Słowacki mógł być jednym z pierwszych czytelników „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza, w jaki sposób zmarł ojczym artysty, jak wyglądał Uniwersytet Wileński rok po procesie filomatów, gdy studia na nim rozpoczynał Juliusz Słowacki. Spotkanie umilą nam fragmenty utworów artysty, które wspólnie usłyszymy.

Czas trwania: ok. 60 min
Liczba uczestników: 30 osób
Koszt: 10 zł, z Kartą Dużej Rodziny: 5 zł.
Informacje: tel. 509 336 862

Ukraina przed wiekami

Wystawa ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie autorstwa Radosława Liwocha
Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10
Wernisaż wystawy odbędzie się 17 marca, o godz. 12

Ekspozycja, przygotowana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, to niezwykła prezentacja zabytków archeologicznych odnalezionych przypadkowo bądź w trakcie wykopalisk, które od połowy XIX w. po II wojnę światową przekazywali do krakowskiego Muzeum Archeologicznego Polacy mieszkający na Wołyniu, Rusi Czerwonej, Podolu, Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie oraz prowadzący tam badania uczeni z Krakowa.

Ukraina położona jest prawie w całości na Nizinie Wschodnioeuropejskiej. Nie ma na niej barier uniemożliwiających kontakty międzykulturowe, a układ przecinających ją rzek wręcz sprzyja takim związkom. Widoczne są jednak różnice wiążące się z klimatem – na południowym wschodzie kraju rozciąga się Wielki Step, który połączony jest pasmem lasostepu ze strefą lasów liściastych i borów znajdującą się na północnym-zachodzie. Rozmaitość przyrodnicza przyczyniła się do różnorodności kulturowej – w toku dziejów na Ukrainie kultury swe tworzyli zarówno osiadli rolnicy, jak i wędrowni pasterze. Odkrywane przez archeologów ślady minionej rzeczywistości ukazują, że wszystkie dawne ludy podlegały wzajemnym wpływom. Przykładem tego oraz swego rodzaju zwieńczeniem wielowiekowego ciągu kultur nad Dnieprem i Dniestrem była „cywilizacja sarmacka” I Rzeczypospolitej, w której Zachód przyswoił liczne elementy Orientu.

Na „Ukrainie przed wiekami” wystawione są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.

Wystawa mnogością zabytków nawiązuje do upodobań sprzed stulecia, kiedy ekspozycje dalekie były od minimalizmu. Swym niemal monochromatyzmem przywodzi na myśl wiekowe fotografie. Pokazując na sposób retro „konkrety” z przeszłości powinna dać oddech od wszechogarniającej mody na wirtualizację. Przypomina o ludziach, którzy już odeszli, ale przyczynili się do poszerzenia wiedzy o pradziejach i średniowieczu ziem nad Dniestrem i Dnieprem, współtworząc archeologię Ukrainy. Zaznajamia nas z różnorodnością i bogactwem kulturowym wielkiego sąsiada Polski, z którego obywatelami od lat spotykamy się codziennie w przestrzeni publicznej, w miejscach pracy, a coraz częściej także w życiu prywatnym.

Radosław Liwoch (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

Kuratorzy wystawy: Radosław Liwoch | Adam Wawrusiewicz
Współorganizator: Muzeum Archeologiczne w Krakowie

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Paweł Krukowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama